Kommunestyret vedtok i dag at Sør-Varanger kommune ikke kan forplikte seg på noen måte økonomisk i de planene som foreligger for prosjekt svømmehall i Bugøynes.
Stian Celius (V) mente det var rom for å støtte bassenget i investeringsbudsjettet.
– Bugøynes må fortsette å jobbe med prosjektet sitt og komme tilbake til kommunestyret senere og be om støtte, sier Celius.
Uavhengig representant, Agnar Jensen, var enig i at økonomien til kommunen tilsier at det ikke kan bli noe økonomisk støtte. Men han foreslo at kommunen heller kunne hjelpe til med tomt og støtte og godkjenning til vann og kloakk for det planlagte bassenget.
Jensens forslag falt mot hans ene stemme.