Siden 2004 har Pikene på broen arrangert 10 festivaler. Den ellevte kommer ikke før i 2015.

- Vi trenger rett og slett litt tid til å tenke oss om. Hvordan vil vi at Spektakel skal være i framtida. Festivalen har vokst seg veldig stor, og vi vil ikke gå i samme fella som andre festivaler, som må gi seg fordi det blir for stort, sier Inger Blix Kvammen.

Ikke kapasitet

Kvammen og Kuzovnikova sier at manglende kommunal støtte ikke er årsaken til at de tar en pause.

- Det er en del av det, men en veldig liten del. Festivalene har kostet 7-8 millioner kroner de siste årene, og kommunen har støttet oss med 100 000 kroner. Det har vært et godt bidrag, men at vi mistet den støtten betyr ikke så mye for den beslutningen vi har tatt, sier Luba Kuzovnikova.

- Vi har lyst å fortsette å drive Barents Spektakel, men vi er nødt til å gå gjennom alt og se hvordan vi kan få det til, før det blir for stort. Allerede har den vokst seg større enn vi som bedrift har kapasitet til å drive, sier Inger Blix Kvammen.

Hun sier at mange festivaler har gått i den fella at prosjektet har blitt for stort til at de har klart å gjennomføre det. Det vil de nå hindre.

Tidkrevende

- Vi må se oss litt tilbake og så må vi se litt framover. Tid til å produsere er en nøkkelfaktor. Fra ide til framføring har mye av det som publikum har fått oppleve tatt lang tid å lage, mer enn bare fra den ene festivalen til den neste. Vi arbeider på full tid med å skape nye produksjoner, det skal skaffes nok penger, og det tar veldig mye tid. Og bruken av pengene skal rapporteres, det tar også mye tid. I tillegg arbeider vi kreativt med å skape nye ideer, få tak i folk som kan gjennomføre dem, og legge til rette for at de kan komme hit og arbeide. Alt tar veldig mye tid. Det er ikke sikkert vi kan fortsette å ha festivalen hvert år hvis vi skal fortsette å ha like stor festival hvert år, sier Luba Kuzovnikova.

Spleiselag

Inger Blix Kvammen sier at det er vanskelig å eksistere som prosjektorganisasjon og skaffe 7-8 millioner kroner hvert år. De får støtte fra Kirke- og undervisningsdepartementet (KUD) gjennom statsbudsjettet, men det legger samtidig begrensninger på hvor de kan hente annen støtte.

- Vi får ikke støtte fra kulturrådet når vi er på statsbudsjettet, for eksempel, og dette er problemstillinger vi må snakke med forskjellige forvaltningsorganer med. Og vi trenger penger både til drift og til prosjekter. Det er et veldig stort spleiselag, sier hun.

Inger Blix Kvammen mener mange må være med og bidra for å skape den festivalen og folkefesten de ønsker Spektakel skal være.

Pengene tilbake

- Vi får to millioner fra KUD og 150 000 fra fylkeskommunen. Og så får vi mye sponsing fra lokalt næringsliv til festivalen i form av gratis brakkerigg, steder å holde utstillinger og lignende. I 2012 hadde vi en omsetning på 10,6 millioner kroner. Veldig mye av pengene vi får går direkte tilbake til lokalsamfunnet, til kommunen og næringsliv, i form av leie av lokaler, mat og opphold for kunstnere og andre, leie av utstyr til produksjoner og så videre. Samtidig får festivalen stor internasjonal mediaoppmerksomhet, som igjen har en enorm markedsføringsverdi for både Sør-Varanger og Finnmark. Vi synes det er en viktig festival på mange nivåer, fra det rent kunstneriske til å belyse samfunnet og utviklingen her i nord, og til å gjøre Sør-Varanger kjent i verden. Derfor trenger vi å bruke litt tid på å finne ut hvordan vi skal fortsette å holde liv i Spektakel, vi har virkelig lyst å drive med dette, sier Inger Blix Kvammen.