Ombudet har med jevne mellomrom spørsmål om rettigheter og refusjon i forbindelse med pasientreiser, flere av disse har vært omtalt av media, heter det i Pasientombudets årsmelding for 2014. Ombudet tror årsaken til økningen av klagesaker rettet mot Pasientreiser skyldes deres innstramming av regelverket. Av klagesakene som er omtalt som «Annet/ukjent» handler 24 av 41 saker om pasientreiser.

Økonomisk belastning

Pasientombudet skriver at mange pasienter får uforholdsmessig lang ventetid ved hjemreise. De reiser til behandling/undersøkelse tidlig om morgenen og hjem seint om kvelden og for mange er dette en stor påkjenning og slitsomt for en del syke pasienter. Spesielt gjelder dette kronisk syke som må reise ofte.

Noen pasienter sier de ikke orker å diskutere mer med Pasientreiser. En del pasienter må overnatt på hotell i forbindelse med behandling. Dette påfører dem en ekstra økonomisk belastning siden de bare får dekket 550 kroner med kost. Noen pasienter har avstått fra behandling på grunn av økonomi.

«Lite fleksibelt»

Pasientombudet er relativt hyppig i kontkat med Pasientreiser gjennom året på grunn av problemstillinger som kommer til ombudet.

Om Finnmark skriver Pasientombudet: «Pasientreiser - Finnmark bruker mye penger gjennom året på transport, men Finnmarkingene må jo reise for å få behandling og fylket er det største i areal i landet. Dette betyr at det selvsagt koster penger å drive pasientbehandling i vårt fylke. Gjeldende regelverk virker stramt og lite fleksibelt for en del pasienter i Finnmark, og en viss fleksibilitet burde det være åpning for.»