I disse tider har politiet lyst ut to sentrale stillinger i Kirkenes: åremålet som grensekommissær og ny lokal PST-sjef.

For den sistnevnte stillingen kom de ikke helt i mål til den opprinnelige fristen.

- Vi har utsatt fristen etter en totalvurdering. Vi ønsker oss en litt større søkermasse, men de som allerede har søkt, vil bli tatt med i vurderingen når den nye fristen går ut, sier visepolitimester Trond Eirik Nilsen.

PST-stillingen har stått ubemannet siden Nilsen selv fikk sin nåværende stilling.

Også den nyopprettede stillingen som leder av felles enhet for utlendingsenheten, forvaltning og sivil rettspleie har fått forlenget fristen. Søknadsfristen gikk opprinnelig ut i begynnelsen av april, men har blitt forlenget til 27. april.