Utenriksdepartementet overlater til Nærings- og fiskeridepartementet å svare på spørsmålet om det er laget en analyse av konsekvensene av sanksjonene mellom Norge og Russland.
– Norsk sjømat er utestengt fra Russland. Importforbudet rammer norsk sjømatnæring. Russland var i 2013 vårt største enkeltmarked for sjømat med en eksportverdi på 6,5 mrd. kr. I  2014 var verdien av  norsk sjømateksport til Russland på drøye 3,3 mrd. kr. før eksporten opphørte i august. 
Laksenæringen har funnet nye markeder, mens for sild og ørret har det vært et betydelig tap. Når importforbudet nå også omfatter Island, vil eksport av norsk sild og annen pelagisk fisk komme i direkte konkurranse med slike arter fra Island i andre markeder, er svaret fra Næringsdepartementets kommunikasjonsavdeling.
– Når det gjelder de restriktive tiltakene som er iverksatt, er det vanskelig å tallfeste merkostnader og tap som er påført norske interesser, og primært norsk petroleumsindustri.
– Ifølge Rystad Energys siste rapport (23.10.14), omsatte norske oljeservicebedrifter for tre milliarder kroner i Russland i 2013 (før sanksjonene red. anm.). Tallet for 2012 var fem milliarder kroner. Statistikk for handel med tjenester for 2014 foreligger foreløpig ikke.

To tanker

Norsk-Russisk handelskammer har bearbeidet SSB-tall og beregnet at norsk eksport til Russland gått ned med 78 prosent,
eller 2,8 milliarder norske kroner, første halvår 2015 sammenlignet med året før. Det meste handler om
sjømat. Norsk sjømat stått for mellom 70 og 80 prosent av
eksporten til Russland det siste tiåret.
Regiondirektør for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i Finnmark, Marit Helene Pedersen, mener det kunne være interessant å få tallene for de totale økonomiske konsekvensene for Finnmark på bordet. Men NHO har ikke gjort, og kommer heller ikke til å lage, en slik regional analyse.
– Vi vet at enkeltbedrifter er bekymret over situasjonen, og for at sanksjonene skal øke i omfang. Spesielt gjelder dette i Finnmark.
Regiondirektøren sier hun har rapport videre i systemet at Finnmark rammes, og også påpekt at det går an å ha to tanker i hodet på en gang.
– Finnmark har særskilte utfordringer, men medlemsbedriftene er lojale mot sanksjonene og motsanksjonene, sier hun og påpeker at samarbeidet jo fortsetter på flere områder. Blant annet folk til folk samarbeid.

Gjøre det sjøl

– Vi burde blitt hørt før UD iverksatte sanksjoner så nær Russland. Jeg sier ikke at det er galt, men det kan hende vi har andre midler som er mer tilpasset Russland. Vi respekterer absolutt ikke det Russland gjør, men vi lever videre sammen her oppe og mener dialoglinjen burde vært vektet mer.
Arve Tannvik i Kirkenes Næringhage.
Det er tidligere satt fram tall om at den såkalte russiske faktor i Sør-Varanger utgjør 1,2 milliarder kroner.
– Det er et tall som mer har kommet fram ved å stikke fingeren opp i lufta og prøve å beregne utifra det. Vi ønsker å gå mer i dybden og skal på grensesamarbeidsdagene i Petsjenga legge fram tall på en undersøkelse vi gjør selv hvor vi vil forsøke å dokumentere konsekvensene for Sør-Varanger og Kola.
Tannvik sier at inntrykket fra medlemsbedriftene er at situasjonen skaper en mangel på forutsigbarhet.
– En forutsigbarhet næringslivet selvsagt etterspør, påpeker Arve Tannvik og mener at konsekvensene av den politikken som føres selvsagt burde blitt utredet.
– Vi er opptatt av at en for all del ikke må bryte ned det som er bygd opp gjennom tyve år.