I fjor begynte vegvesenet å ta stikkprøver på biler med fersk EU-kontroll i baggasjen. Tallene viser en feilmargin på 16.6 prosent.

Startet ifjor

- Slike tall kan vi ikke si oss fornøyde med, sier seksjonsleder for tilsyn i region nord, Tor Åge Ballovarre. Fjoråret var første året da vegvesenet begynte å sjekke biler på vei.

- I den nye ordningen tar vi stikkontroller av biler som har vært inne til kontroll de siste 14 dagene, forklarer han, og legger til at feilmarginen helst burde ligge på null.

- Når du sender bilen på verksted, så har du tillit til at jobben blir gjort, tilføyer Ballovarre, som oppfordrer bileiere til å klage på jobben dersom feil blir avdekket. Først hos verkstedet som har gjort jobben, og eventuelt til vegvesenet. Han tror imidlertid at verkstedene har skjerpet inn rutinene etter at han og hans folk begynte å ta disse stikkprøvene.

Unødig avskilting

Et annet problem er at folk som leverer biler til verksted, ikke er klare nok på hvorfor de er der.

- Det ser vi for ofte. Mange har vært på verksted, men ikke sagt fra at det handler om en EU-kontroll. Dermed blir ikke eventuelle feil meldt inn til oss. Vi oppfordrer alle til å benytte seg av et godkjent kontrollorgan og si ifra om at det dreier seg om en kontroll, sier han. Dersom dette ikke gjøres, kan uvitende bileiere ofte bli møtt med en begjæring om avskilting.

- Og det er helt unødvendig, sier seksjonssjefen.