Ifølge rådmann Nina Bordi Øvergaard ble det kjent i siste halvdel av april at elevtallet på skolen senkes fra fem til tre elever. Med det er grensa nådd, ifølge saksframlegget til Utvalg for levekår.

- Neiden oppvekstsenter, Fossheim skole bør legges ned, med virkning fra august 2017. Elevene overføres til Hesseng flerbrukssenter. Skoleskyss for elevene utredes i samarbeid med foreldrene, skriver rådmannen.

Læremiljø og sikkerhet

Rådmannen mener at elevgrunnlaget er under en "kritisk grense" for forsvarlig skoledrift, og mener det lave elevtallet forblir lavt.

- Læringsmiljøet blir så begrenset i Neiden, at det av den grunn vil være til barnas beste å gå ved en større skole, med flere jevnaldrende og større fagmiljø som kan gi elevene et bedre skoletilbud både faglig og sosialt, skriver rådmannen.

Hun anbefaler 2,5 pedagogisk tilsatte om man skal opprettholde skolen, men mener at selv det byr på utfordringer. Det trengs nemlig lærere med kompetanse i alle undervisningsfag, og da må skolen påregne kjøp av fjernundervisning.

Selv med det mener rådmannen at undervisningen ikke vil være god nok - og heller ikke sikkerheten på skolen, siden en lærer ofte blir alene med ansvaret for barna i undervisning og friminutt.

I tillegg mener rådmannen at de nødvendige ekstra tilsettelsene vil koste såpass at de går ut over annen drift i kommunen.

Møter og innspillfrist

Kommunen har ifølge sakspapirene hatt møter med foreldre, ansatte og fagforeninger for å koordinere flyttingen. Der har det kommet frem bekymringer for lang kjøretid. Rådmannen setter umiddelbart i gang samtaler med foreldre for å utarbeide forslag til skoleskyss.

Partene som berøres har fått informasjon om at det ønskes skriftlige innspill, med frist til 21. mai.

- Kampen tapt

Skolens rektor, Silja Støyva Arvola, sier til iFinnmark at det er en utfordring både sosialt og faglig når de kommer ned på tre elever. Hun mener det er trist, men forstår rådmannens innstilling.

- Jeg visste det var en debatt om skolens eksistens da jeg sa ja til jobben for to år siden, og jeg synes det er rett å ta en diskusjon om det. Skolens eier må jo påse at elevene får det de trenger, sier hun til regionavisa.

Også enhetsleder for Neiden og Sandnes skole, Frode Buarø, mener rådmannens vurdering er riktig.

– Kampen vår er tapt. Elevtallet går ned, og fremtidsutsiktene er lave fordi det er for få barn i skolepliktig alder i bygda. Det er trist, men vi må innse realiteten. Det blir ingen enorm tilflytning til Neiden nå. Skulle man ha sikret tilstrømming til skolen, skulle man ha startet for lenge siden, sier han til iFinnmark.

Arvola mener imidlertid det også er utfordringer med transporttiden fra Neiden til Hesseng skole.

- Deres muligheter for å være med på sosiale arrangementer og kulturskolen blir svekket, sier hun.

Stein Tore Sivertsen i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolen mener det er spesielt viktig å sørge for skikkelig transport, ifølge avisa.

- Vi må diskutere den ordinære skoleskyssen, den må bli tilpasset skoletidene. Hvis det blir sånn at skolen er ferdig ett og bussen ikke går før to, så blir det mange timer med fritid for barna som blir borte. Sønnen min forteller at det er hovedgrunnen til at han ikke har lyst til å flytte, sier Sivertsen.

Politisk behandling

Saken skal til behandling i Utvalg for levekår og videre opp i systemet. Ordfører Rune Rafaelsen går ikke umiddelbart mot rådmannens vurdering.

- Vi gikk til valg på å ikke kutte i skolene om det ikke var uforsvarlig pedagogisk og sosialt. Vi må ta hensyn til de faglige vurderingene her. Det skal gode grunner til for å opprettholde en skole med tre elever, sier han.

Opptil 40

Fossheim skole i Neiden har hatt både oppturer og nedturer de siste årene. I 2014 ble det bestemt å legge ned ungdomstrinnet på skolen, og i 2015 ble det en kort stund opptil 40 elever på skolen, idet skolebarn fra det midlertidige asylsøkermottaket i Neiden begynte på skolen.