Et kommunestyrevedtak fra 2013 slår fast at alle lysløyper i kommunen skal forvaltes og driftes av lokale lag og foreninger. Det er dette vedtaket som gjør at idrettsleder, Stein Are Ulvang, reagerer. Han er leder for Sandnes Idrettslag, som blant annet har ansvaret for lysløypene og alpintanlegget på Sandnes.

- Det jeg reagerer på er at kommunen overfører den tekniske driften og oppgradering av anlegg som har alvorlige feil og mangler, sier han.

Ikke nok ressurser

Ifølge Ulvang er det hverken ressurser eller kapasitet nok til å drifte de tekniske anleggene på en forsvarlig måte.

- Det er ikke nok ressurser eller kapasitet. Selv om vi søker midler og får midler, så dekker ikke det behovet for oppgradering og drift, sier Ulvang som legger til at flere frivillige bruker utallige timer på idretten etter arbeidstid.

Lysløypene på Sandnes som ble satt opp på 70-tallet har behov for oppgradering, hvor det er spesielt nødvendig å skifte til isolerte tråder. I tillegg er armaturene energikrevende og driftsmessig dyre å holde i drift.

- Vi har alltid hatt et godt samarbeidmed kommunen, hvor vi har gjort vår del og kommunen sin del. Men nå mener jeg det overføres flere og flere oppgaver på oss som idrettslag. Jeg mener vi kan ha delte oppgaver, men ikke at Sandnes IL sitter med det totale ansvaret for driften og oppgraderingen av lysløypene, sier Ulvang og legger til at dette hovedsaklig gjelder åpne kommunale anlegg og at kommunen derfor burde ta mer ansvar.

Feil utvikling

For selv om idrettslaget gjerne bistår med å kjøre opp løyper og generelt vedlikehold av anlegget, mener Sandnes-lederen at anleggsdrift ikke må ta over for sportslig aktivitet.

- Det er en feil vei å gå. Idrett skal bidra til fysisk fostring, aktivitet for unge og sportslige aktiviteter. Jeg er opptatt av at det skal være et lavterskeltilbud som ikke koster skjorta. Men med utgiftene knyttet til drift og oppgradering vil det være nødvendig å øke kostnadene. Slik jeg ser det, er dette ingen god samfunnsutvikling, sier Ulvang tydelig.

Ulvang oppfordrer imidlertid Barentshallene og kommunen til å ta mer ansvar, og mener det kommunale foretaket Barentshallen kunne hatt det overordnede ansvaret for alle idrettsanlegg i kommunen.

- En utfordring

Ehetsleder for kultur og fritid i kommunen, Harald Sørensen, viser imidlertid forståelse for situasjonen Ulvang beskriver.

- Jeg har ingen annen kommentar rundt saken annet enn at jeg har forståelse for at dette er en utfordring for idrettslagene, sier Sørensen og legger til at det er en del år siden vedtaket fra kommunen ble vedtatt.

Som et ledd i å drifte og oppgradere idrettsanlegg kommer en rekke kostnader, og det er enhetslederen veldig klar over.

- Det er klart det er kostnadskrevende å drifte idrettsanlegg og lysløpyer. Det er langt større behov for penger til vedlikehold og drift enn det som er tilgjengelig gjennom kommunen i dag Det merker spesielt idrettslagene, sier Sørensen.

Daglig leder Audun Andersen i Barentshallene sier han er enig med Sørensen.

- Han er inne på mye av utfordringen, sier Andersen.

Idrettslagene står helt fritt til å søke kommunen om støtte til å oppgradere anleggende, men ordningen med tildeling av kulturmidler fra kommunen dekker ikke utbedring eller renovering. Derfor er det ingen støtteordninger fra kommunen sin side som per dags dato vil kunne bemidle en slik oppgradering som Ulvang mener er nødvendig for lysløypene på Sandnes.