Det er de to hovedvannledningene som stenges klokka 22.00 i kveld.

- Vi legger nye ledninger i Toppenveien, opplyser Robert Pettersen ved Teknisk Drift i Sør-Varanger kommune.

- Men de gamle ledningene og slusene der stenger ikke helt. Derfor må vi stenge hovedvannledningene for å få gjort jobben.

Teknisk Drift får hjelp av Brannvesenet til å legge en provisorisk vannslange til byen. Det blir dermed trolig vann med begrenset trykk deler av natta. Men kommunen henstiller folk om ikke å tappe vann eller bruke vaske- og oppvaskmaskiner.

Og i tilfelle det oppstår noe underveis oppfordrer Pettersen folk til å være føre var.

- Det er lurt å tappe noe vann på forhånd, mener han.

Teknisk Drift regner med å kunne åpne hovedvannledningene tirsdag morgen, seinest klokka 09.00.

Hvis det skjer noe uforutsett vil Teknisk Drift sende ut sms til alle berørte.

Etter at hovedvannledningene er åpnet igjen kan vannet være noe misfarget ifølge Pettersen. Det er i tilfelle rust fra de gamle rørene.

Hvis vannet ikke er helt klart skal folk tappe vann til det blir rent.

Hovedvannledningene inn til Kirkenes er fra 1920-tallet og skal også på sikt byttes ut. Når det blir er ikke bestemt.