- Nå har vi startet innsamlingen. Tidligere i januar fikk alle utlevert plastsekker og krok, og i dag var vi ute og hentet plastsortert søppel for første gang i Maggadalen, Neiden og Kirkenes-området, forteller Sture Helander, driftsleder for ØFAS Husholdning.

Nytt for året er at man skal sortere plast i tillegg til papir i Sør-Varanger. Plastsøppelet hentes samtidig som papirsøppelet, og den egne plastsøppel-sekken henges på krok på søppeldunken.

Knyt og skyll

Så langt mener Helander folk har tatt den nye utsettingen kjapt - bortsett fra at noen har trodd at plastsøppelet skulle hentes på vanlig søppeltømmingsdag. Men i forbindelse med den nye ordningen har Helander noen oppfordringer til folk rundt i husstandene. Den ene er enkel:

- Husk å knyte igjen sekken! Den første hentingen har stort sett gått greit, men en del poser var ikke knytt igjen nå først. Om sekkene ikke er knytt, spres plastsøppelet utover når vi tømmer bilen. Da må vi plukke det opp og sortere det for hånd, sier han.

Helander ønsker også å minne folk på å skylle plastemballasjen man skal sortere, om det har vært tilgriset på noe vis.

- Det er viktig for kvaliteten på gjenvinninga at vi får rene og tomme plastprodukter, sier han.

Det som nå skal sorteres er for eksempel poser, folie, yoghurtbeger, kanner, bokser og flasker av plast - alt fra drikkeflasker til shampoflasker. Det finnes ellers en guide på gjenvinningskalenderen og posene som er utdelt.

Panteflasker skal fremdeles i panteautomatene.

For ØFAS Husholdning har det så langt ikke vært behov for noen ekstrabemanning for å få til plastsorteringen.

- Det var litt ekstraarbeid for å få delt ut sekkene og krokene. Men siden vi henter plasten samtidig som papiret, tror jeg vi får det til. 

Flere ordninger

Den nye søppelordningen er en del av flere forandringer i søppelhåndteringen året som kommer. I april vil folk få egne søppelkort, der hver husstand betaler en viss sum, mot at man kan levere inntil seks kubikkmeter med avfall uten å betale mer.

Litt senere på året vil ØFAS også komme i gang med matsortering. Der har ØFAS forsøkt forskjellige ordninger i Vadsø. Resultatet de syntes fungerte best, som også kommer til Sør-Varanger og resten av Øst-Finnmark, er oppløsbare miljøposer som legges i en egen matavfall-dunk.