Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) meldte om at sirener ville høres rundt om i landet klokken 12.00 onsdag 9. januar. Sirenene som skal varsle folk om akutt fare, testes av Sivilforsvaret i januar og juni hvert år.

Som alltid er det signalet "Viktig melding - lytt på radio" som spilles. Det signalet brukes for å teste alle de rundt 1250 varslingsanleggene rundt om i landet.

"Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, internett og sosiale medier", skrev DSB.

På DSBs nettsider kan du også se en kartoversikt over hvor tyfonene befinner seg rundt om i landet. Klikk på "Temakart" i nederste venstre hjørne på den siden, videre på Sivilforsvaret, og "Sivilforsvarets varslingsanlegg".