Bedriften må være hjemmehørende i Sør-Varanger, og er en anerkjennelse for å ha utmerket seg positivt siste år. Prisen skal sette fokus på kvalitet innen viktige konkurransemessige elementer, og skal i tillegg stimulere til nyskaping og utvikling i næringslivet, heter det i en pressemelding fra Næringshagen.

Mange krav

Kriteria som det legges vekt på er sunn økonomi, salg og markedsarbeid, serviceinnstilling, bedriftens profil og evne til utvikling. I tillegg har Næringshagen et kriterium som heter «annet« som skal gi mulighet for å fange opp elementer som ikke er dekket av de andre.

Juryen velges for to år av gangen og består nå av styreleder i Næringshagen, Monica Jerijærvi, Hanne Bentsen fra Sparebanken Nordnorge og Arnt Øystein Andersen fra Innovasjon Norge. Prisen er et kunstverk fra en lokal kunstner.

Nominerte

Tidligere prisvinnere er Barel (2011) og Henriksen Shipping (2012). Årets nominerte er: Pasvik Turist, Radius Kirkenes, Arctic Dive, Oscar Sundquist, Tschudi Aggregates, Sollia Gjestergård/Gapahuken, Ribako, Britt Gade AS/Rema 1000 Hesseng, Joker Kirkenes, Bjørnevatn Maskin og Norsk Test.

Prisen blir delt ut på det årlige julebordseminaret hos Næringshagen 13. desember.