- Mobbing er et stort samfunnsproblem, og det å gi barn en trygg barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har, understreker Tove Alstadsæter og Nina Danielsen fra Høyre.
De to poengterer at mobbing kan gi arr for resten av livet.
– Derfor må vi lære alle barn god oppførsel – de må lære empati og vi må ansvarliggjøre foreldre og sørge for at den enkelte skole slår ned på mobbing der det oppdages. Alle barn i Sør-Varanger skal føle seg trygg på skolen. Dette er en grunnleggende rett som alltid bør tas på høyeste alvor. Det er en kommunes ansvar som skoleeier å følge opp skolenes arbeid mot mobbing.
Sør-Varanger kommune har vedtatt å være en mobbefri kommune.
– Dette er et bra vedtak, men det må også følges opp fra kommunen. Sør-Varanger Høyre vil sette seg kvantifiserbare mål som baserer seg på elevundersøkelsen, og vi lover at dette skal opp som egen sak i kommunestyret med jevne mellomrom.
Vi i Sør-Varanger Høyre vil invitere alle partiene i kommunen til en «mobbedugnad». Uavhengig av hvem som vinner valget til høsten skal må man forplikte seg til å jobbe aktivt og målrettet mot mobbing i Sør-Varanger, sier de to.