En stor del av årsaken til ledigheten på 3,1 prosent for januar er at svært mange er permittert i bygg- og anleggsbransjen, mener seniorrådgiver i Nav, Arnold Eliseussen. Ved årsskiftet var 125 ansatte i 13 bedrifter i Sør-Varanger permittert på grunn av manglende oppdrag og nylig avsluttede store oppdrag. I tillegg er arbeidsledighet blant unge menn en økende trend.

Positiv utvikling

- Det har vel ikke vært så mange ledige i Sør-Varanger etter at gruva startet, mener Eliseussen.

Sydvaranger Gruve startet i 2008, noe som krevde mye arbeidskraft fra mange lokale bedrifter. Men før gruva startet var det flere andre forhold som gjorde at arbeidsledigheten sank på midten av 2000-tallet. I 2004 skrev SVA om en ledighet som falt til 3,8 prosent som følge av mange nyetableringer innen handel.

I 2006 kom Sør-Varanger ned i 2,5 prosent og sommeren 2007 var kommunen helt nede i 1,8 prosent.

- Etter at de siste gikk fra gamle Sydvaranger i 1996, begynte Kirkenes å bygge seg opp som handelsby. Turisme og reiseliv var også en del av bildet, og den positive utviklingen så vi utover hele 2000-tallet, sier Eliseussen.

Krever utdannelse

Men det er ikke alt som er positivt. En økende gruppe arbeidsledige er unge menn, og i Navs statistikker er dette menn i alderen 20 til 24 år.

- Det er en økende trend i hele Finnmark, også i Sør-Varanger. De dette gjelder er unge menn som bare har strøjobber og som ikke har fullført videregående utdannelse. Mange av dem er de som faller ut av videregående og havner på en måte midt mellom skole og jobb, sier Eliseussen, og han her bekymret for utviklingen.

- Tidligere har handelsmarkedet sugd opp de som ikke har utdannelse, men vi ser nå at flere og flere begynner å kreve utdannelse for butikkjobber, det kan altså bli vanskelig å få disse jobbene uten utdannelse, sier han.

Lærlingeplasser

Han tror at noe av årsaken er kulturelt betinget.

- Verdien av utdannelse har ikke vært så høy i Finnmark. Unge mennesker får dette med seg hjemmefra, det er rett og slett en kultur, og dette kan det ta tid å snu. Man får ikke jobb uten utdannelse. Det burde alle lært hjemmefra, sier han.

Rektor Trond Hansen ved Kirkenes videregående skole mener bildet er litt mer nyansert.

- Jeg tror en stor grunn til at elever dropper ut er at det ikke er lærlingeplasser nok, sier han.

Flest gutter

- Vi har sett over flere år at det er flere gutter enn jenter som faller ut, men de siste årene har jentene i større grad blitt sluttere, sier Hansen.

Han forteller at for noen år siden laget de en profil på en typisk slutter, og det var en gutt som sluttet etter VG1.

- Årsaken var enten feilvalg eller at han var skolelei. Men i de senere årene ser vi helt klart at flere elever på yrkesfag som har et fireårsløp med fagbrev ikke får fullført fordi det ikke finnes lærlingeplasser, sier Hansen.

- Derfor er betydningen av at bedrifter stiller opp helt uvurderlig, sier han.

Omvendt

Eliseussen legger til at i Sør-Varanger er det flere som slutter i videregående av de som er hjemmeboende enn de som er borteboere.

- Det er ikke signifikant stor forskjell, men i andre kommuner er det omvendt, sier han.

- Det stemmer, sier Trond Hansen.

- Vi vet ikke sikkert hvorfor det er sånn, men jeg kan tenke meg at de som kommer tilreisende er mer motivert, og har gjort et valg i forhold til et fag som ikke fantes på hjemstedet, sier Hansen.

Internasjonalt

Eliseussen ser ikke bare lyst på året som kommer, selv om mange store byggeprosjekter står for døra i Sør-Varanger.

- Vi får stadig et mer internasjonalt arbeidsmarked hvor arbeidskraft fra andre land konkurrerer på samme arbeidsmarked som lokale bedrifter, sier han. Det samme har lokale entreprenører uttalt til SVA, utenbys bedrifter med totalentreprise kan få store oppdrag i Sør-Varanger og velger sine egne underentreprenører, uten at det får så stor betydning for lokale bedrifter.