- Vi anbefaler Høybukta vest-området som det beste alternativet for en eventuell ny havn i Kirkenes. Samtidig understreker vi at havneutbyggingen må finansieres av lokale myndigheter i samarbeid med private aktører, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i desember i fjor.

Sør-Varanger Arbeiderparti, som tidligere ville ha Leirpollen eller Pulkneset, snudde dermed i saken og støttet regjeringens vedtak.

Les også: Ap går for Høybukta vest

Saken avgjort

Når Arbeiderpartiet har snudd og har støtte fra både Høyre og Frp, vedtak fra regjeringen og lovnad fra Vegvesenet og Kystverket, som vil ta på seg reguleringsarbeidet, er utfallet av diskusjonen i kommunestyret i kveld allerede avgjort.

- Vi kommer til å vedta Høybukta vest i dag, og Statens Vegvesen får svar om dette innen 1. april, slik de har bedt om, sier ordfører Rune Rafaelsen før kommunestyremøtet onsdag.

Han legger til at det i Høyres forslag snakkes om Tømmerneset vest, men at dette er et uklart begrep.

- De må nok avklare hva de mener selv om jeg tror vi er enige, sier han.

Les også: Tar vei-regninga - men bare for Høybukta vest

Utvalgene

Utvalg for plan og samferdsel og Havnestyret har allerede vedtatt å sette i gang «en prosess for å kartlegge private aktørers interesse for å utvikle nytt havneområde i Høybukta vest sammen med Sør-Varanger kommune/Havnevesenet. Dersom det er tilstrekkelig interesse fra private aktører skal det igangsettes en planprosess for stamnetterminal ved Høybukta vest. Kommunestyret forutsetter at dette skjer gjennom statlig arealplan.»

Også Kirkenesbase, Kimek og Barlindhaug har gått ut og støttet regjeringens vedtak.

Les også: - Et godt regissert narrespill

Konsekvenser

- Dette er et prosjekt som har nasjonal og internasjonal betydning. Derfor er det naturlig at staten bidrar med tilrettelegging, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak og regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket i en pressemelding.

De to statlige etatene tilbyr å ta ansvaret for reguleringsplanarbeidet, og vil også dekke kostnader etter nærmere avtale. Planarbeidet inkluderer blant annet omfattende grunnundersøkelser, samt konsekvensutredning med kartlegging av landskap og naturmiljø.

Ved å utarbeide en detaljert plan, har man også et konkret grunnlag for å kartlegge interesser og konflikter, for eksempel i forhold til reindrifta og Forsvaret. Dette gir også grunnlag for nærmere dialog med interessenter og planlegging av avbøtende tiltak, heter det i pressemeldingen.

18 måneder

- Vi er klar over at det fortsatt er ulike interesser og meninger om lokalisering av havn. Men når regjeringen har anbefalt lokalisering, mener jeg vi har et godt grunnlag for å gå videre med planleggingsarbeidet, og også prøve å samle aktørene, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Statens vegvesen og Kystverket vil be Sør-Varanger kommune avklare om de ønsker at det skal gjennomføres reguleringsplanarbeid for Høybukta vest. Totalt er arbeidet med reguleringsplan beregnet å ta 18 måneder. Mange av undersøkelser som inngår, må gjøres i sommerhalvåret, og etatene er derfor opptatt av å komme i gang så raskt som mulig.

Avbøtende tiltak

Reindrifta er bekymret for vedtaket om Høybukta vest og visepresident i Sametinget, Ronny Wilhelmsen, sa tidligere i år at de vil fortsette å si fra at de er mot utbyggingen. Wilhelmsen sa han forventet at det ville bli et meklingsmøte med Fylkesmannen og en konsekvensanalyse med avbøtende tiltak for reindrifta.

I pressemeldinga fra Statens Vegvesen heter det at en detaljert plan gir et konkret grunnlag for å kartlegge interesser og konflikter, for eksempel i forhold til reindrifta og Forsvaret. Dette gir også grunnlag for nærmere dialog med interessenter og planlegging av avbøtende tiltak.