Sør-Varanger Avis kunne feire med kake på tirsdag. Da kom nemlig opplagstallene, og de viste plusstall som de fleste aviser lengter lenge etter i dagens medieverden.

Når abonnement, løssalg og E-aviser legges sammen, har SVA solgt 3 646 aviser per utgivelse i 2014. Det er 135 flere enn året før.

Totalt sett har opplaget for alle finnmarksavisene gått ned med 690 aviser i år. SVA-redaktør Randi Fløtten Andreassen er desto gladere for at lokalavisen holder stand.

- Jeg er mest ydmyk over at vi klarer dette og bevarer vår sterke posisjon i lokalsamfunnet. Dette er en beintøff tid for alle avisene over hele landet, der papiropplagene går nedover. Vi har også kjent på det i de senere år og har gått både opp og ned, sier hun.

- Mange har spådd papiravisas død. Foreløpig satser vi på at det er et overdrevet utsagn, så vi vil fortsatt være her som lim og lupe i lokalsamfunnet. At vi er så ultralokale er både styrken og utfordringen vår, slår Andreassen fast.

1,5 million på nett

Sør-Varanger Avis har den lokale papiravisa som sin hovedsatsing, men har hatt oppgang på nettavisa. Nettavisa har vært i gang i to år. I det første hele året, i 2014, klarte vi ifølge Google analytics rett over én million visninger.

- Om prognosene fortsetter som de første to månedene i år, kommer vi til å nå én og en halv million visninger i 2015. Det forteller at vi gjør noe riktig, mener redaktøren.

Små størst

Oppgang i opplag finner man også ellers i fylket i stor grad i de mindre avisene: Fiskeriavisen Kyst og Fjord har gått opp med 288 aviser, mens Hammerfestingen har økt med 136 aviser. Begge disse avisene er relativt ferske aviser: De ble startet i 2011.

De gamle traverne gjør det desto verre. Altaposten og Finnmarken har hatt en nedgang på henholdsvis 317 og 359 aviser hver, mens Finnmark Dagblad (FD) har gått ned med hele 525 aviser per utgivelse.

Redaktøren i FD og Finnmarken, Arne Reginiussen, sier til NRK at de også vil ha fokus på papiravisa, selv om de satser tungt digitalt. De to avisene er sammenslått på nett, der de prøver å få i stand en løsning som gjør at de tjener på nettavisa.

Finnmarksopplaget 2014

Avis Opplag 2014Opplag 2013 Forandring fra 2013

Sør-Varanger Avis3 646 3 511 +135

Altaposten4 218 4 535 -317

Àvvir 1 084 1 065 +19

Finnmark Dagblad6 079 6 604 -525

Finnmarken 5 492 5 851 -359

Finnmarksposten1 238 1 234 +4

Hammerfestingen1 330 1 194 +136

Kyst og Fjord 1 824 1 536 +288

Sagat 2 782 2 797 -15

Østhavet 1 608 1 664 - 56