HMS-leder i Barentshallen AS, Ørjan Rasmussen, opplyser at nå finner en hjertestartere i alle hallene til Barentshallene AS, Barentshallen, Fjellhallen og Barentsbadet. De er montert godt synlig og nær alle aktiviteter. Men en bør nok ha opplæring i bruken av dette apparatet for å håndtere det hurtig og korrekt.

Sikkerhet først

Maskinen er halvautomatisk og gir instrukser under bruk. På vegne av Norges livredningsselskap arrangerer han og fagarbeider William Sjøstrand kurs og repetisjonskurs både internt for sine ansatte, men også for trenere og lærere slik at flere skal kunne håndtere hjertestarteren korrekt når behovet er der.

- Apparatet vil være lett tilgjengelig. Det må understrekes at det ikke er noe leketøy, men et viktig hjelpemiddel i en alvorlig situasjon. Dersom uvedkommende av nysgjerrighet åpner apparatet, vil det utløse en skarp og ekkel lyd. For oss har sikkerhet første prioritet. Derfor er vi glade for å ha fått en slikt viktig apparat som kan redde liv, i alle hallene våre, sier Rasmussen.

Lett å finne

Det er ikke mange år siden det oppsto en alvorlig sitasjon i Barentsbadet der hjertestarteren ble tatt i bruk. Heldigvis var det medisinsk personell tilstede i svømmehallen samtidig.

Rasmussen og Sjøstrand forteller at alle hjertestarterne er registrert i et offentlig register slik at det skal være lett å søke de opp over nettet for å finne nærmeste hjertestarter tilgjengelig. I en gitt situasjon gjelder det å få tak i en slikt hjelpemiddel raskt. En rask titt på nettet forteller at hjertestartere finnes på flere av butikkene og hotellene i Kirkenes.

Hurtighjelp med hjertestarter og hjerte-lungeredning øker sannsynligheten for å overleve. Ved et hjertestans tar det ti sekunder til vedkommende mister bevisstheten og ti minutter fra hjertestans til død.

Hver dag er det ti hjertestans utenfor sykehusene i Norge.