Helse Nord begrunner i et innlegg på sine nettsider hjelpen fra Forsvaret med at de ønsker å styrke beredskapen fram til Babcock leverer den avtalte beredskapen.

– Bakgrunnen for vårt ønske om deres bistand nå, er at vi går inn i et krevende vinterhalvår. Vi ønsker derfor å styrke vår beredskap, særlig i Finnmark, fram til Babcock Scandinavian AirAmbulance AS leverer den avtalte beredskapen med våre fly, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Ikke første gang

Forsvarets Bell-helikoptre har bistått luftambulansetjenesten to ganger før fra Kirkenes gjennom den faste avtalen for gjensidig bistand som helsemyndighetene og Forsvaret har.

– Forsvarets Bell-helikoptre flyr med tilnærmet samme kapasitet som våre egne luftambulansehelikoptre. Helikoptrene er bemannet med en pilot og en systemoperatør som tar seg av det tekniske, og paramedic og anestesilege som har ansvaret for det medisinske. Forsvarets personell og AMK-sentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har også erfaring og ferdige prosedyrer for å samhandle på en effektiv og god måte, sier Juell.

Ikke fornøyd med Babcock

Av pressemeldingen framkommer, ikke uventet, at Luftambulansetjenesten HF ikke er fornøyd med det Babcock som operatør har greid å levere så langt.

De skriver at de i oktober var forespeilet vesentlig bedre beredskap med tjenestens nye ambulansefly.

Men operatøren, Babcock, klarte bare å levere 90,65 prosent beredskap. Der er på nivå med de to foregående månedene.

– Vi er ikke fornøyd med den leverte beredskapen fra vår nye operatør av ambulanseflytjenesten, og har etter møtet med dem fått bekreftet at de setter inn både kortsiktige og langsiktige tiltak inntil avtalt beredskap blir levert, sier direktør Juell.

Har bemanningsproblemer

Det er ikke bare tekniske problemer operatørselskapet Babcock har å slite med. Årsaken til at man nå må få helikopterbistand, er mangel på mannskaper.

Babcock sier hovedårsaken til at avtalt beredskap ikke nås kommer av avtalen som ble inngått da selskapet overtok pilotene fra forrige operatør. Selskapet har sju overtallige piloter på Gardermoen de ikke får brukt andre steder.

Samtidig mangler selskapet til sammen sju piloter ved basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund. Babcock forhandler nå med pilotene og deres forening med mål om å få på plass en god og robust bemanning på alle baser.

Babcock bekrefter også at de vil benytte flere av sine piloter som i dag tjenestegjør i Sverige, noe som vil ha effekt fra medio desember 2019. 

I tillegg oppgraderer Babcock flere styrmenn til kaptein. Styrmenn som oppgraderes til kaptein skaper umiddelbart større fleksibilitet, i og med at det alltid må være minst en kaptein om bord. Tiltaket skal gi virkning fra medio februar 2020.

Helse Nord betaler

På spørsmål til Luftambulansetjenesten om hvordan bruk av Forsvarets helikoptre gjøres opp, svarer kommunikasjonsansvarlige Knut Haarvik at det i første omgang er Helse Nord som betaler regninga.

– I etterkant blir det en diskusjon om videre oppgjør og fordeling av utgiftene til Helse Nord, sier Haarvik til SVA.

– Forsvaret får i alle fall sine kostnader dekket, avslutter han.