Forrige uke var det folkemøte om det nye løypeforslaget til kommunen i Jarfjord. Løypespørsmålet skapte også en hel del engasjement i Neiden. Omtrent 60 personer møtte opp på et folkemøte der mandag.

– Neiden jeger- og fiskerforening hadde folkemøte om løypenettet i Neiden, Munkefjord, Gallok og Bugøynes, forteller foreningsmedlem Kjell Skårvik.

– Foreningen hadde høringsuttalelser om løypenettet, men valgte å holde folkemøtet slik at alle som hadde innsigelser og forslag til løypene, fikk lagt de fram. Stemningen var å føle på, og det kom flere innspill, slår Skårvik fast.

Amper stemning

Som i Jarfjord, var det ingen som sa noe positivt om forslaget om nattestenging av skuterløypene. Skårvik melder om direkte amper stemning rundt det forslaget.

Spørsmålet om å ta avgift for bruk av skuterløyper ble også møtt med skepsis.

– Alle var imot avgift, og mente at de allerede betaler avgift til staten. Skulle det komme avgift, forlangte de merking og sporlaging, og avfallskonteinere ved løypestart og -slutt, forteller Skårvik.

– Åpning av løyper etter 5. mai må også vurderes etter føreforhold. Ellers var folket fornøyd med flere punkter i høringsuttalelsen.
Samtidig mener flere i Neiden at kommunen er for rask til å stenge og for trege til å åpne skuterløypene i forbindelse med reindrifta i området.

– Vi mener kommunen skulle sjekket om det er rein i områdene før de stenger løypene, og hatt befaring så de kunne åpne løypene igjen når det ikke er rein der, sier Skårvik.

Neiden-foreningen hev seg også med på et forslag som hadde kommet om å få løype mellom Pasvik og Neiden.

Større enn elg

Foreningsleder Geir Thrane var overrasket over den store interessen rundt løypenettet.
– Det var større enn da det var elgmøte her, og da er interessen stor, kommenterer Skårvik.