Både næringsliv, frivillige og det offentlige er involvert i planleggingen av en Tuftepark i skileikanlegget ved Skytterhusfjellet. Hensikten er å få folk i aktivitet, særlig aktuelt nå i 2015 som er kalt Friluftslivets år.

Treningsopprør

En Tuftepark er en sammensetning av moduler som folk kan bruke til ulike treningsøvelser. Det er ti ulike apparater, alle enkle, omtrent som skranke i ulike størrelser, pluss en ribbevegg.

Målet er at all trening på disse gjøres med egenvekt. Det er egen kropp som yter motstanden under øvelsene.

Tufteparkene finnes nå svært mange steder i landet. I Finnmark åpnet det en i Kjøllefjord i fjor vår. De kalles parker, fordi de ofte settes i et opparbeidet naturområde. De kalles Tufteparker etter mannen som har ivret for slik trening for alle, Lasse Tufte, som har sagt at dette er et opprør mot treningssenterbransjen.

Hensikten med en Tuftepark er at den er lett tilgjengelig for alle hele året.

Spleiselag

- Vi tror at treningsparkene vil appellere til mange brukergrupper. Eksempelvis utegym for skoleelever, bedriftsaktiviteter, lag og foreninger, småbarnsmødre på trilletur, mosjonerende pensjonister, barn og unge, skriver kommunens folkehelsekoordinator Kjerstin Møllebakken, i initiativbrevet til kommunen. Hun foreslår samtidig egne aktivitetsdager blant annet for å få folk i gang.

Nå står saken på dagsordenen til formannskapet som har møte førstkommende onsdag. Innstillingen fra rådmannen er at kommunen tar 186 000 kroner fra disposisjonsfondet sitt til dette formålet. Det dekker halvparten av de beregnede kostnadene. Planen er at næringslivet og frivillig organisasjoner skal bidra med resten.