I den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret legges det opp til at Heimevernet skal kuttes fra 45.000 til 38.000 soldater. Samtidig skal Sjøheimevernet bort.

HV-sjef Tor Rune Raabye er klar på at han trenger dagens ressurser for å kunne løse oppgavene han har fått tildelt. Han vurderer å trekke seg om kuttene blir stående, skriver Klassekampen.

– Jeg er betalt for å fortelle hva konsekvensene er av å gjøre det og det grepet med min del av Forsvaret. Så er det til sist det tunge loddet til Forsvarssjefen, innenfor en økonomisk ramme, å ta de helhetlige valgene. Da har jeg to valg som sjef i HV: Jeg kan enten akseptere at «sånn er det», eller jeg kan gå av, sier Raabye til avisen.

Går uansett av

Som en del av langtidsplanen ba regjeringen om en egen gjennomgang av Hæren og Heimevernet. Den endelig avgjørelsen tas etter at regjeringen har mottatt en anbefaling av landmaktstudien, i forbindelse med høstens statsbudsjett.

Raabye fyller 60 år i november, og går etter Forsvarets pensjonsregler uansett av med pensjon 30. november. Det er vel én måned etter at statsbudsjettet legges fram.

– Ja, og derfor kan jeg si at jeg ikke gråter for min syke mor når jeg legger fram hva som er rett og galt. Men jeg hadde sagt akkurat det samme om jeg hadde et år igjen, sier han.

Ikke tilfredsstillende beredskap

Forsvaret satte i gang prosessen med å finne en etterfølger som sjef for Heimevernet allerede i juni.

Sps forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, sa da til NTB at hun fant timingen påfallende og mente at «regjeringen prøver å stoppe munnen på fagfolkene som kritiserer regjeringens forsvarspolitikk».

Anklagen ble sterkt avvist av både forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

I en hemmeligstemplet årsrapport slo Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fast at han ikke var i stand til å mobilisere Forsvaret i krise og krig. Beredskapen i blant annet Heimevernet ble vurdert til å være «ikke tilfredsstillende», skriver Klassekampen.