Alta-entrepenøren Svein Thomassen skulle etter planen overlevere E105 mellom Elvenes og Storskog i begynnelsen av august. Så ble datoen satt til 26. august. Men da Statens vegvesens prosjektledelse møtte entrepenøren og gikk gjennom det som var gjort og ikke gjort, så var de ikke fornøyde.

- Vi kunne ha overtatt deler av prosjektet, men fant ut at vi skulle vente til vi kunne overta hele. Dette var også entrepenøren enig i, sier prosjektleder Knut Busk ved Statens vegvesen.

Kan bli bøter

- Det har foreløpig ikke vært tema. Det blir det først når overlevering er gjort og det er tid for sluttoppgjør. Dette kan også gis tilbakevirkende kraft, sier Busk.

Noe av det som ikke er gjort er rørene ved Pikevannsbekken. Ved flere anledninger er det fremmet kritikk mot Statens vegvesen i forbindelse med rørene som er lagt. Flere måneder etter er de fortsatt tørre.

- Tilbakemeldingen fra prosjektledelsen på stedet er at det er kontroll over denne situasjonen. Vi er i nær kontakt med NVE, Sør-Varanger kommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Dette vil det bli ordnet opp i, sier Busk.

Etterlyser svar

Leder for Sør-Varanger kommunes Utvalg for miljø og næring, Bjørnar Gjetmundsen (H), har tidligere uttalt at plasseringen av rørene er i ferd med å nærme seg en miljøskandale. Når han får høre at vegvesenet sier at de har god kontroll på rørsaken, tok han kontakt med plan- og byggesaksleder Håvard Lund.

- Vi sendte for en god stund siden et brev til Statens vegvesen om saken og etterlyser fortsatt svar. Det vi vil si om saken nå, er at vi ikke forholder oss til det Busk og Statens vegvesen sier til avisa, men det svaret vi forhåpentligvis snart får skriftlig, sier Gjetmundsen.