I dag er flere freda bygg tilknyttet Kirkenes sykehus. Elevhjemmet benyttes som hybelhus for sykehuset, mens Søsterhjemmet og Pikehjemmet er knyttet sammen og benyttes som administrasjonsbygg.
At disse byggene er fredet kan skape problemer når sykehustomta skal selges. Det mener Jan-Egil Blix, avdelingsleder for forvaltning og utvikling i Finnmarkssykehuset.

– Tomta tror jeg er attraktiv. Men byggene er mindre attraktive og får mindre verdi på grunn av vernet. Vi ønsker jo i utgangspunktet å kvitte oss med alt av bygningsmasse på Prestøya, sier han.

Blix håper de kan få fjernet eller forminsket fredningen før sykehuset skal bort fra den nåværende tomta. I 2018 skal sykehusdriften inn på nybygd sykehus i nærheten av Skytterhusfjellet.

– Mister grunnen

Jan-Egil Blix i Finnmarkssykehuset tror de freda hjemmene vil miste en del av grunnen til fredning idet det gamle sykehuset forsvinner.
Øyvind Grongstad, drift- og eiendomssjef i Finnmarkssykehuset, sier seg enig.

– Jeg skjønner at historien har verdi, men ikke byggene, da vi skal flytte. Og så er det spørsmålet om hvordan vi skal ivareta vedlikeholdet av byggene når vi er på et annet sted, sier han.

– Uhyre sjeldent

Riksantikvaren-seksjonssjef Ingrid Djupedal sier at det er uhyre sjeldent at man fjerner fredning fra bygg som dette.

– Spesielt siden fredningen er såpass ny som den er. Det ble gjort i samarbeid med helsesektoren for få år siden, og det har vært kjent i lang tid at de skulle bli fredet, sier hun.

Djupedal tror ikke at fredningen av byggene har like stor effekt på salget som plasseringen og tilstanden.

– Mange freda bygg har blitt solgt i de snart 100 årene det har vært fredning i dette landet. Fredning legger ingen føringer for bruken av byggene. Dette er veldig flotte bygninger, og jeg håper og tror at de er lette å selge om de bestemmer seg for det, sier hun.

– Vanskelig å forandre

Det er ifølge Blix vanskeligere å gjøre noe med bygg som er såpass vernet.
Hele eksteriøret og deler av interiøret er fredet i alle byggene, og det gjør at man ikke kan forandre så mye inne i byggene.

– Det er ikke så negativt for vår bruk at byggene er fredet, men de er dyrere å vedlikeholde. På noen av dem er det både fibertak og koppertakrenner som må holdes i stand. Vi kan ikke bytte ut vinduene med noen som isolerer bedre, sier avdelingslederen.
– For en privat aktør vil det dermed være mindre interessant, tror han.

Øyvind Grongstad viser til utgiftene de har hatt på liknende bygg andre steder. På SANKS i Karasjok skal vinduene ha kostet 60 000 per stykk å skifte, i forhold til de 10 000 det vanligvis koster ifølge ham.

– Og du ser jo hvor mange vinduer det er, sier han.

Djupedal i Riksantikvaren kommenterer at fredningen på innsiden av byggene er begrenset til trapper og korridorer.

– Det er deler som er ganske faste, sier hun.

Hun kan ikke kommentere vedlikeholdet uten å ha undersøkt saken nærmere.
På generelt grunnlag mener hun at det ikke nødvendigvis er dyrere å vedlikeholde freda bygg, så lenge vedlikeholdet ikke kommer på etterskudd.

– Men vi tar imot alle henvendelser, så vi kan godt diskutere saken med Finnmarkssykehuset om de vil, sier hun.

Følger kravene

Blix påpeker at de forholder seg til det Riksantikvaren bestemmer.
De vil ta vare på byggene på den måten som kreves fram til de eventuelt får solgt dem. Grongstad nevner også at de ikke ønsker ordkrig med Riksantikvaren.
Og det er ikke helt sikkert at de skal selge byggene.

– Elevhjemmet er jo hybler til våre studenter. Det er ikke endelig bestemt hva som skal gjøres med tomta, sier han.

Uansett synes Blix det ville vært fint å få lettet litt på fredningen, slik at de kan installere bedre vinduer.

– Det hadde vært en stor besparelse, sier han.

Finnmarkssykehuset har ikke sendt noen henvendelse til Riksantikvaren. Men de har planer om å prøve å få det til, ifølge Blix. Han har fått hint om at det kan være mulig å få igjennom.

– Og nå som dere har tatt det opp i avisa, er jo prosessen litt i gang allerede. En fot i baken, sier han.

Megler: – Det blir vanskeligere

Ketil Tallberg, daglig leder i Eiendomsmegler1 Kirkenes, er enig i at det er vanskeligere å selge en tomt der bygg er såpass fredet som Elev-, Søster- og Pikehjemmet.

– Det blir begrenset hva man kan gjøre med slike bygg, særlig når også interiøret er fredet. På tomter man har tenkt å utvikle og bygge nytt på, må man ta høyde for fredningen. Jeg tror det er noe økt støtte til slike bygg, men det er dyrt å ta vare på, sier han.