I tillegg til åpningen fikk de som har vært med å bygge banen hos Nor-consult, Forsvarsbygg og entrepenøren Sundquist prøvekjøre banen.
– Vi er utrolig stolte. Dette er en merkedag og en milepæl for oss, sier major Tor-Kristian Pettersen, eiendoms- og byggkoordinator ved GSV.

Første garnison

Han sier at dette har vært et utviklingsprosjekt for Garnisonen.
– Det betyr at vi ikke på noen måte har stresset framdriften. Nå er det bare å hive seg på sekshjulingene, sier Pettersen.
Totalt må de vernepliktige gjennom en 40-timers kjøreutdanning av ATV- eller sekshjulinger.
– Dette er et anlegg som skal bli mye brukt i tiden som kommer. Det er stengt med bom og hvem som helst kan ikke komme hit og bruke det. Men dersom politiet har behov for å skolere sine til kjøring av ATVer, så skal de selvfølgelig få låne det, sier Pettersen.
Sikkerhetsbiten er noe av det som gjør at GSV, som den første garnisonen i landet, nå får en egen utdanningsbane for ATV. En slik bane er nå på gang i fem andre garnisoner i landet. GSV er med i en prosjektgruppe med fem andre hær-garnisoner. GSV er største bruker av sekshjulinger og snøskuter i landet, noe som gjør at det er naturlig at GSV er først med et slikt anlegg, ifølge Pettersen.
– Skadestatistikken for sekshjulinger ligger på landsbasis høyt over bil-trafikken. Sikkerheten er satt i høysetet på alle områder, også på det som gjelder kjøring av disse. Med dette anlegget er vi ikke på noen måte er bak kjøreskolene på dette området. Vårt utdanningsprogram på dette området gjør med dette anlegget store sprang. Det kjøretekniske og sikkerheten står høyt, sier Pettersen.
Under åpningen var det en stolt Pettersen som kunne prøvekjøre utdanningsløypa og som kunne takke prosjektleder Tom Witsø hos entrepenørene Sundquist, Norconsult og Forsvarsbygg utvikling.
– De har alle spilt en viktig rolle for å få ferdigstilt dette prosjektet. Vi er veldig stolt over hvor bra dette er blitt. Vi har 90 sekshjulinger ved GSV og da er det viktig at de vernepliktige og befalet kan behandle dem på beste og sikreste måte også.

Miljø

Etter lunsj og kake i kantina på GSV, kjørte følget de tre-fire kilometrene fra garnisonen og ned på den ti mål store banen ved Noselva.
– Dette er et klasserom og en park, der vi sammen med entrepenøren har gjort en god jobb med å få banen så bra som mulig. Her er kortløyper, langløyper og Schengenløyper. Samtidig har vi klart å beholde områdets egenart. De fleste trærne i området er beholdt, sier Pettersen.
Han understreker også hvor viktig miljøaspektet har vært i dette prosjektet.
– Vi har gjort få innhogg i naturen når vi har laget den og ved at vi nå får denne banen til undervisning på et avgrenset område, slipper vi å drive denne undervisningen ute der folk ferdes, sier Pettersen.
Mens banen nå er ferdig skal det etterhvert også komme opp et tredimensjonalt informasjonsskilt.