Sør-Varanger utvikling har besluttet å bevilge 500.000 kroner til Sydvaranger Gruve. Bakgrunnen for tilskuddet er ifølge iFinnamrk et prosjekt som har som formål å gjennomføre en analyse av historiske borprøver og oppdatering av ressursmodellen.

-Vi er meget fornøyd

Ifølge prosjektleder Thomas Bækø vil midlene bli helt sentrale når gruveaktivitetene skal gjenopptas.

- Vi er meget fornøyd med prosjektstøtten vi har mottatt for å kunne gjennomføre dette viktige prosjektet. Det vil være grunnleggende for å forstå hvilke muligheter som fremdeles finnes i malmreservene her i Sør-Varanger og hvordan de best kan utvinnes i framtiden, sier prosjektlederen til iFinnmark.

Prosjektet skal ifølge iFinnmark skal prosjektet resultere i analyser av historiske prøver av malmreservene fra opptil 100 år tilbake i tid.

Forsinket oppstart

Helt siden 1906 har hjørnesteinsbedriften jevnt og trutt utvannet jernmalm, foreldet og skippet det ut fra Bjørnevatn.
I 2015 gikk imidlertid gruva konkurs.

Flere hundre mistet jobben som følge av store tap og valutaspekulasjoner.

I fjor kjøpte Felix Tschudi opp konkursboet. I slutten av året startet bedriften opp småskala gruvedrift. Etter planen skulle gruvedriften være oppe igjen for fullt denne våren. Det har ikke skjedd.

En ulykke med et gruvetog satte imidlertid en stopper for det.