Sydvaranger Gruve merker fortsatt ettervirkningene av den varme og tørre sommeren i fjor, ifølge Harald Martinsen, utviklingsdirektør i gruveselskapet.
Selskapet trekker vann fra Førstevann og Andrevann til gruvedriften.

– Som en ettervirkning av den ekstreme sommeren i fjor er vannivåene i Kirkenesvannene svært lave, og Sydvaranger Gruve AS har i hele vinter jobbet hardt for spare på vannet i prosessen, skriver Martinsen til SVA i en epost.

Selskapet jobber nå med både midlertidige og langvarige tiltak for å hjelpe på vannsituasjonen. Selskapet har plassert ut en midlertidig pumpe mellom vannene, og oppgradert pumpehuset både elektrisk og byggeteknisk.

– En ny permanent pumpe med større kapasitet vil bli montert der så snart som mulig etter påske, skriver Martinsen.
43,8 moh.

Sydvaranger har også søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å få senke vannstanden i Kirkenesvannene midlertidig.
Det er snakk om å senke den lavest regulerte vannstanden til 43,8 meter over havet. Det er omtrent en halv meter lavere enn den laveste regulerte vannstanden til vannene i dag.

– Det vil bedre reflektere de  spesielle forholdene som råder etter fjorårets meget spesielle sommer, mener Martinsen.

Ser på Svartakslavannet

Vannstandsenkningen blir bare midlertidig ifølge Sydvaranger. De forventer at vannsituasjonen stabiliserer seg etter hvert.
Men de jobber med flere løsninger på lengre sikt, spesielt siden selskapet har planer om å utvide driften. Martinsen nevner der blant annet en forbindelse til Svartakslavannet, som tidligere har vært brukt som vannkilde for Sydvaranger.
Sydvaranger Gruve har også søkt tillatelse fra kommunen til å lage vei eller adkomst ved vannene, slik at de kan fjerne sedimenter som ligger i vannene og kanalen mellom.
Der venter både de og kommunen på en uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Selve pumpingen mellom vannene er noe gruveselskapet har tillatelse til å gjøre uten å søke, ifølge Martinsen.

Inngjerdet

Sydvaranger Gruve har gjerdet inn pumpehuset og satt ut skilt som advarer om usikker is på Andrevann.
De har i tillegg markert to utrygge områder på Førstevann og Andrevann med kjegler.
På spørsmål om issikkerheten på vannene generelt, påpeker Harald Martinsen i Sydvaranger at det ikke er deres oppgave å svare på om isen er trygg.

– Det må fagfolk gjøre. Vi følger de bestemmelsene vi er forpliktet til, inklusive målinger og skilting, skriver Martinsen til SVA.

Martinsen kan imidlertid fortelle at det ikke skal være noe luft under isen på vannene, etter målinger de har gjort.