Nedgangen i mars er på 21,35 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I antall betyr dette at det har vært 20 968 grensepasseringer denne måneden. Andelen grenseboere som har passert over grensen fra norsk side har imidlertid økt i mars i år kontra fjoråret. I alt 4 971 norske grenseboere passerte grensa i siste måned, noe som er en oppgang på 34,35 prosent. Tallet på russiske grenseboere var 1 852. Totalt har 57 922 passert over grensa på Storskog. Dette er en nedgang på 27,9 prosent hvis vi sammenligner med samme periode i 2014. Ifølge politioverbetjent Stein Kristian Hansen er det visumpliktige reisende som står for så og si hele nedgangen.