Oppmålingen viser at grensa er 197,7 kilometer lang. Det er 2 kilometer lengre enn ved forrige måling, opplyser Politidirektoratet.

– Tre firedeler av grensen går i elver og vann. Ett mye benyttet prinsipp er at grensa følger de dypeste punktene i elva. Over tid vil disse punktene og elvesvinger endres når rennende vann graver ut elveløpet. Dette er en av grunnene til at grensa nå er lengre enn ved forrige måling, sier grensekommissær Roger Jakobsen.

En annen grunn er at ny teknologi har gjort måling av buer og svinger mer nøyaktig enn tidligere.

Norge og Russland har samarbeidet om grenseoppgangen. Norge har blant annet hatt ansvar for flyfotografering, mens russisk part har stått for dybdemålinger i elver og vassdrag.

Grensekommissariatet er underlagt Politidirektoratet som eget selvstendig organ. Oppgavene er å påse at bilaterale avtaler mellom Norge og Russland overholdes, forebygge hendelser, samt oppklare fakta og gjennomføre forhandlinger ved hendelser.