Det er folk på Jakobsnes som blant annet på Facebook har uttrykt sin misnøye over at den nye skjæringa i Kongsgammedalen nå har blitt fylt opp med pukk og gammelt tømmer. Ifølge Vegvesenet er det ingenting å bekymre seg for.

Midlertidig

Helt siden 1944 har det ligget masse tømmer igjen i sjøen rundt tomta til Elvenes Sagbruk. Nå skal E105 gå på ny bru over pasvikelvemunningen, og da er tømmeret i veien for bygginga.
– Vi skal fylle på ny masse og pæle for å gjøre grunnen stabil. Da må alt det gamle tømmeret bort, og det har vi nå fjernet, sier prosjektleder i Vegvesenet, Torbjørn Svendsen.

Han sier at Fylkesmannen har anbefalt at tømmeret deponeres midlertidig før det fraktes til Øfas i Tana.
– Det er fullt av sjøvann, så det skal få tørke litt først, bestemte Fylkesmannen, sier Svendsen.
– Og det blir også lettere å frakte, noe som vil gjøre det billigere for skattebetalerne, legger han til.

Overskudd

Det er ikke bare gammelt tømmer som ligger i kongsgammedalen, det er også store hauger med pukk og jord.
– Dette er overskuddsmasse fra tunnelpåslaget på Elvenes. Det viste seg å være mye mer masse å fjerne enn vi trodde, så vi må deponere dette også midlertidig. Men jeg kan forsikre folk om at det vil bli fjernet. Vi får nemlig bruk for det når vi skal bygge veien videre til Hesseng. Da kan vi bruke denne massen og slipper å kjøpe den, sier han.

Han sier at avhengig av når Vegvesenet får penger til å sluttføre E105-prosjektet vil massen bli fjernet.
– Men vi arbeider nå ut fra at alt går som planlagt, og da vil dette forsvinne i løpet av sesongen vi nå går inn i, sier Svendsen.

Les også: 15 milliarder til veier

Storproduksjon

Det var Andreas Christensen Bergerud fra Søndre Land som anla et lite, lokomobildrevet sagbruk ved Elvenes omkring 1912. Staten eide mesteparten av skogen i regionen, og hadde et lite sagbruk ved Bjørnevatn. Sommeren 1920 kjøpte staten både Elvenes-saga og de tilstøtende jordeiendommene Elvenes og Bekkevoll. Sagbruket omfattet da produksjonsanlegget og ei arbeiderbrakke med fem rom og kjøkken.

Da staten kjøpte Elvenesbruket var skognæringene inne i en veritabel høykonjunktur, og staten satset stort. Det ble først bygd ytterligere ei brakke med fire soverom, kjøkken og spisesal med plass til 490 personer (1920-21). Like etter startet arbeidet med å reise en bestyrerbolig, som også hadde plass til sagbrukskontoret (ferdig 1922). I tillegg til å levere vanlig skurlast, startet Elvenessaga i 1922 produksjon av hus, som ble laftet opp på stedet. Bedriften produserte også fiskekasser.

Til Kirkenes

Elvenes sagbruk og høvleri ble overtatt av de tyske okkupasjonsstyrkene under 2. verdenskrig, men da russiske styrker trengte inn fra øst høsten 1944 ble bruket brent og ødelagt av tyskerne. Etter krigen var det stort behov for trelast til gjenoppbyggingsarbeidet.

Staten ville bygge ny sag, men fløtinga på vassdraget måtte opphøre med de nye grenserelasjonene. Dermed ble saga gjenoppbygget i Kirkenes.

Kilde: Digitalt museum.no
Foto: Sør-Varanger Museums samlinger