Bjørnar og Mettes biler sto i innkjørselen ved huset i Bjørkeveien på AVL. Der sto de godt. Det første synet som møtte dem da de kom hjem var en to-tre meter dyp grøft ved inn- og utkjøringen til huset.

- Vi kom jo oss ikke noen steder. Dermed ble det drosje på jobb torsdag morgen, sier Bjørnar.

Vann- og avløpsledninger

Ifølge avdelingsleder for Vann, avløp og renovasjon i Sør-Varanger kommune, er det en grøft for nye vann- og avløpsledninger i Bjørkeveien som nå er gravd.

- Alle husstander er varslet. En husstand var bortreist. De er nå kommet tilbake og entrepenøren lager nødvendig vei slik at de får bilen ut, sier Pettersen.

- Dette er jo ikke helt tilfredsstillende, at vi skal bruke plena til naboen for å komme oss ut, sier Moen.

Beskjed

Aller helst ville han ha hatt beskjed før det ble gravd.

- Det går an å gi melding om graven i god tid på forhånd. Og er man ikke hjemme når det bankes på døra, så finnes det både telefon og elektronisk post å bruke hvis de vil ha tak i folk. Jeg jobber i samme bransje og vet viktigheten av å varsle slike grøftegravinger godt. Det er irriterende å ikke få beskjed, sier han.

Arbeidet med nye vann- og avløpsledninger i Bjørkeveien skal være ferdig i neste uke.