I juli ble hytteeieren ilagt tvangsmulkt for å ha unnlatt å fjerne en trapp og en hytteplatting. Hytteeieren søkte om utsettelse til slutten av juli, og da han fikk det, slapp han også unna dagmulkt på totalt 14 000 kroner. Så rapporterte han at han hadde utført pålegget, men kommunen var uenig. Kommunen ba nemlig Pedersen om å fjerne tilbygget, mens han bare skal ha forandret på det.

«Tiltaket er delvis fjernet/endret og vi anser ikke pålegget som utført», står det i det nye varselsbrevet fra Sør-Varanger kommune.

Krav på 7 000

Dermed er hytteeieren tilbake på dagmulkt nok en gang. Han må betale 500 kroner dagen frem til kommunen er fornøyd. Første krav på totalt 7 000 kroner har kommet etter at halve august er gått.

Dette betyr ikke at hytteeieren må betale de første dagmulktene han ble idømt. De 14 000 kronene har han sluppet unna allerede.

Fylkesmannsprotest

Tilbyggene på hytta ble opprinnelig oppført uten tillatelse. Kommunen ville først tillate tilbygget i etterkant. Men Fylkesmannen mente dette var for forstyrrende for omgivelsene, og påpekte i tillegg at det var i strid med kommuneplanens arealdel. Dermed var det ikke noen tvil om at tilbyggene måtte fjernes.

Hytteeieren ønsker ikke selv å kommentere saken, ut over at han er i dialog med kommunen.