- I dag, etter den siste helga i elgjakta, er fellingsprosenten i Sør-Varanger på 71,4 prosent. Det er veldig bra i forhold til de målene som er satt, sier utmarksforvalter Anders Aarthun Ims i FeFo.

Sviktet

- Der det har sviktet er i Jarfjord. Det er mulig vi har overvurdert bestanden, og at det har blitt tatt ut for mye ku tidligere år, sier Ims.

- Jeg har sett en god del elg i Jarfjord i år, men det er mulig den ikke har vært i de områdene det har blitt jaktet, sier leder av viltnemda i Sør-Varanger, Bjørnar Gjetmundsen.

Følger planen

Gjetmundsen sier at for noen år siden var elgbestanden i Sør-Varanger lav, og at det ble jaktet mye, over hundre dyr enkelte år. I år er det hittil skutt 45 dyr. Gjetmundsen synes tallene er bra.

- Fellingsprosenten er god, og vi ser at de målene som er satt i forvaltningsplanen holder. En måte å få opp bestanden på er for eksempel å ha mer kalv på kvota, og ikke ta så mange produksjonsdyr. Og det ser ut til å virke, sier Gjetmundsen. Forvaltningsplanen lages av FeFo, Jeger- og fiskerforeningen og viltnemda.

Fylle kvota

Han forteller at det er noen dager igjen av jakta og at han vet av flere som er ute og prøver å få fylt kvota fram til siste dag på torsdag. Selv har han prøvd å få skutt den kalven jaktlaget hans mangler.

- Vi kunne skutt om så hvor mange okser. I helga stod det en okse bare 100-150 meter unna og kikket på meg, med hele slagsida til. Den visste sikkert at jeg ikke kunne skyte den, ler Gjetmundsen.

Elg «overalt»

Han sier at det heller ikke er uvanlig å se elg «overalt» i Sør-Varanger.

- Tidligere var det helst i Pasvik man så elg. Nå er de nær sagt overalt. Lørdag fikk jeg melding fra politiet, da hadde en dame i Bjørnevatn meldt om ei ku med to kalver som hadde gått forbi kjøkkenvinduet hennes. Og det er sett elg på Sandnes, på Håbeth, og til og med på Toppenfjellet i Kirkenes, sier Gjetmundsen.

Smart elg?

- Elgen er nok ikke så smart at den trekker ned til folk når det er jakt, det beror nok mer på tilfeldigheter, ler utmarksforvalter Ims.

- Men at de kan flytte på seg hvis det blir urolig i skogen eller der de vanligvis ferdes, det er normalt, spesielt i jakta, da kan de nok bli litt stressa av jegere, sier han.
I tirsdagsavisen på papir finner du oversikten over alle elgfellingene i Sør-Varanger denne jaktsesongen.