Det er The Independent Barents Observer (TIBO) som skriver at grensegjerdet er bygget noen centimeter for nært grenselinja. Ifølge grensekommissær Roger Jakobsen er det snakk om rundt 50 meter av gjerdet nærmest veien, og at det dreier seg om noen få centimeter, men at det er nok til at det bør rettes opp.

Dyrere

- Hvis kontrollmålinger viser at det faktisk er avvik nær veien, vil gjerdet bli flyttet de nødvendige centimeter, sier Jakobsen.

Han har varslet det russiske grensekommissariatet om avviket, men har ikke fått noen tilbakemelding ennå, skriver TIBO.

Grenseavtalen sier at en fire meter bred sone langs grenselinjen skal være uten hindringer.

Justeringer av gjerdet betyr å grave opp og flytte store betongfundamenter, noe som vil fordyre gjerdet ytterligere. Allerede har det 200 meter lange gjerdet, populært omtalt som «Anundsen-gjerdet», en kostnad på rundt fire millioner kroner.

Schengen

Gjerdet ble vedtatt bygget i vår av regjeringen etter forslag fra justisminister Anders Anundsen (Frp), og ifølge Tom Brunsell, avdelingsdirektør i politiavdelingen til Justis- og beredskapsdepartementet er det laget for å etterleve Schengenregler i forhold til hvordan man håndterer materiell og personell på grensa.

I fjor høst tok Storskog grensepasseringssted imot nesten 5 500 flyktninger som hadde reist den nordlige flyktningeruta for å komme til Norge og videre i Europa.