Det er første gang det er gjennomført møter på dette nivået siden 2013. Møtet har vært planlagt lenge, melder departementet i egen pressemelding fra lørdag.

«Bakgrunnen er et gjensidig ønske om å utveksle informasjon om militær aktivitet og bidra til å unngå misforståelser. Fra norsk side har det vært gjort klart at det ikke er aktuelt å gjenoppta forsvarssamarbeidet med Russland som ble suspendert i 2014 på grunn av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina.

Det har likevel stor verdi å utveksle informasjon og erfaring direkte for å bevare stabilitet i nord», avslutter pressemeldingen fra lørdag.

GJENOPPRETTET KONTAKT

Selv om forsvarssamarbeidet har vært suspendert, har Norge opprettholdt samarbeidet med Russland på områder som kystvakt, grensevakt, søk og redning, mekanismene i Incidents at Sea-avtalen (INCSEA) og telefonlinjen mellom Forsvarets operative hovedkvarter og Nordflåten.

– Det er viktig med kontakt for å sikre at man både på norsk og russisk side er kjent med de to lands militære utvikling og aktivitet i våre felles nærområder.

Dette er viktig for at det anstrengte forholdet mellom NATO og Russland ikke skal få negative konsekvenser for stabilitet og forutsigbarhet i nord, skriver departementet i en epost til NTB.

FOREBYGGING AV HENDELSER

Russland har gjennomført flere store militærøvelser, blant annet den omfattende Zapad-øvelsen der store troppestyrker ble forflyttet til Kola nær norskegrensen.

Russland har på sin side uttrykt gjentatt og sterk kritikk mot at amerikanske soldater øver og trener på Værnes i Trøndelag, uten at dette har blitt nevnt som et av temaene i fredagens møte.

Russiske myndigheter la også ut en pressemelding i forbindelse med møtet i Moskva fredag.

– Agendaen for møtet omfattet diskusjon av aktuelle saker av regional og internasjonal sikkerhet, situasjonen i Syria, samt mulige tiltak for å redusere spenninger, utvikling av bilaterale tillitskapende tiltak og forebygging av hendelser knyttet til militære aktiviteter, heter det fra russisk hold.

Saken om Frode Berg er ikke nevnt i noen pressemeldingene, verken fra norsk eller russisk side.