Bildet fra rasteplassen ved E6 ved Brannvann viser informasjonsskiltet, der to hull sentralt i skiltet bærer preg av skudd.

Ingen informasjon

Verken Statens vegvesen, Sør-Varanger kommune eller politiet har hørt om at det skal ha foregått skuddtrening på det kommunale skiltet.
- Jeg har ingen rapportering om dette. Det er jo vanskelig å vite når dette har skjedd, men jeg vil sjekke dette nærmere med veivokteren. Jeg skal sjekke med entrepenøren, Vegdekke, om hva vi gjør. Det kan jo vurderes å anmelde saken, men som oftest så finner man jo ikke ut av slikt hærverk, sier oppsynsmann Bjørn Erik Thorsen ved Statens vegvesen.

Ikke anmeldt

- Nei, dette har vi ingen opplysninger om. Det er ikke kommunen som har daglig tilsyn med skiltene langs E6. Det er det vegvesenet som har. Men vi ville nok ha hørt det, dersom dette ble oppdaget, sier virksomhetsleder for teknisk drift i kommunen, Ivar Kaski.
Heller ikke hos politiet forelå det fredag noen anmeldelse eller opplysninger om hva som kunne ha skjedd med det kommunale skiltet i Brannvann.