Det var på 1970-tallet at Varangerfly startet sjøflytransport av utenlandske sportsfiskere til Gallok i Sør-Varanger, ifølge Finnmarkseiendommen (FeFo).

– Den såkalte 5-kilometerssonen for utlendingers innlandsfiske ble innført med formål å regulere motorisert ferdsel i utmark. Utlendinger fikk etter dette kun fiske innenfor en 5-kilometerssone fra den tids riksvei. Innføringen av sonen regulerte turisttrafikken, står det i høringen fra FeFo.

Bekymringer

Regelen ble opphevet i 2006, da Finnmarksloven kom. Det er flere andre lover som regulerer ferdsel utenfor vei i Finnmark. Men FeFo viser til bekymringer om at turistene fortrenger lokalbefolkningen i Finnmark fra tradisjonelle fiskeplasser. Alle fra utlandet er pliktig til å skaffe seg fiskekort for å fiske i Finnmark, og salget av fiskekort til utlendinger har gått dugelig opp de siste årene. Salget har økt gradvis fra rundt 3500 solgte kort i 2007, til 5583 solgte kort i 2017.

Om 5-kilometerssonen blir opprettet igjen, vil den gå ut fra europavei, riksvei og fylkesvei – men ikke ut fra kommunale veier.

Elvefiske

5-kilometersregelen er ikke helt rigid. Så lenge en del av et vann er innenfor sonen, er det lov å fiske i hele vannet.

Dette gjelder imidlertid ikke elvefiske. Her vil utlendinger kun ha lov til å fiske innenfor 5-kilometersgrensa.

– Noe annet ville jo være galt. Det er elver som går milevis oppover, sier Einar J. Asbjørnsen, utmarksleder i FeFo.

Det åpnes dog for dispensasjon fra forbudet – der også reisevirksomheter kan søke om tillatelse.

Da 5-kilometerssonen ble innført på 70-tallet var Staten fremdeles eier av finnmarksjorda. Nå er det FeFo som styrer dette, og den nye regelen vil dermed bli under FeFo.

Høringsfristen på forslaget er satt til 1. mai. FeFo har spesielt bedt om uttalelse fra Justisdepartementet, på om FeFo i det hele tatt har lov til å innføre en slik sone på Finnmarkseiendommen.