Helse Nord sendte onsdag ut på høring forslaget fra prosjektgruppen som har utredet den fremtidige AMK-strukturen i regionen. Prosjektgruppens hovedkonklusjon er at dagens struktur bør beholdes. Det betyr at Kirkenes også i årene som kommer blir lokaliseringssted for AMK i Finnmark.
Prosjektgruppen avviser en løsning med kun en AMK-sentral i regionen, men mener at det på sikt kan være mulig å redusere fra fire til to sentraler i landsdelen, med like god kvalitet som idag.
Prosjektgruppen anbefaler at det gjøres en ny risiko- og sårbarhetsanalyse når nytt nødnett er innført og man har fått erfaringer med bruken. Den analysen vil vise om om man har lyktes i å ta ned risikoen som er beskrevet i dagens struktur.
– Én AMK-sentral er urealistisk, blant annet på grunn av Nord-Norges enorme geografiske område, og med mange ambulanseressurser å koordinere. Back up-sentral, hvis denne ene sentralen skulle ramle ut av drift, er også et viktig argument mot bare én sentral, skriver prosjektgruppen i sin utredning.
Høringsfristen for prosjektgruppens forslag er satt til 28. februar.