Mannen har innrømmet å ha gitt falsk forklaring til politiet i Øst-Finnmark etter å ha meldt en bag med ski og utstyr stjålet fra NNM-arrangementet på Sandnes i vinter.

Mannen som er i 30-årene, var ikke selv med til NNM, men tilhører støtteapparatet i en utenbys klubb.

Etter NNM leverte han anmeldelse til Øst-Finnmark politidistrikt om at en bag med ski og utstyr, til en anslått verdi på 25.000 kroner var stjålet.

Prioritet

Etterforskningsleder Torstein Pettersen ved Øst-Finnmark politidistrikt påpeker at hverdagskriminalitet har en prioritet. Begrunnelsen er at skadene og beløpene kan virke små, men sakene er likevel svært viktige for de som rammes.

Politiet etterforsket derfor saken og gjennomførte flere vitneavhør.

Etterhvert kom det frem at opplysninger mannen hadde gitt ikke kunne stemme. Han opplyste at han selv hadde vært på Sandnes og at bagen var stjålet fra smørebua, noe som viste seg ikke å stemme.

Senere har han innrømmet at begge disse opplysningene var feil.

Ransaking

Siden det kunne være nærliggende å mistenke forsikringssvindel ble det gjennomført ransaking hjemme hos mannen. De forsvunne skiene ble ikke funnet, men mannen erkjente at det han hadde skrevet under på var feil.

- Vi har brukt en del ressurser på denne saken. Ved bevisst å gi falsk forklaring motarbeides politiet, påpeker etterforskningslederen.

Sannheten i saken skal ha vært at bagen viste seg å være borte da bussen med utstyret kom frem.

- Ærlighet varer lengst, for han hadde kommet like langt - eller egentlig lengre - med å gi den riktige versjonen fra starten av, påpeker Pettersen.

Mannen er siktet for å ha gitt falsk forklaring til politiet og saken oversendes nå påtalemyndigheten for tiltale.

Med i bildet hører også at mannen også skal ha gitt en løgnaktig forklaring til forsikringsselskapet. Dermed kan han muligens vente seg en avkorting i forsikringsoppgjøret.