En mann fra Kirkenes er dømt til betinget fengsel i 16 dager, og må betale en bot på 6000 kroner, etter at han fyllekjørte med båt to ganger i løpet av sommeren 2013.

Det var i slutten av juni i fjor at en politibetjent la merke til mannen på en flytebrygge i Kirkenes. Mannen virket å være synlig beruset, og politibetjenten løp ned for å hindre ham i å kjøre båt. Det var for sent: Mannen hadde satt seg i båten, og motoren var startet og sto i fri. For å hindre at båten skulle drive i land, gikk politibetjenten ut i sjøen. Da betjenten fikk tak i båten, satte mannen båten i gir. Men betjenten kvalte motoren, og dermed måtte også båtskipperen på land og inn på stasjonen.

Rotur

På slutten av august fikk en annen politibetjent øye på mannen idet han rodde en liten båt over fjorden mot sentrum. Betjenten reagerte på mannens oppførsel i båten, idet mannen ikke klarte å ro inn til flytebrygga. Mannen startet motoren, og etter å ha kjørt båten i flere store buer klarte han endelig å legge til. Nok en gang huket politiet ham.

Politiet tok blodprøve i begge tilfellene. I det første tilfellet hadde mannen en promille på 2,13, og i det andre tilfellet på 2,08. Begge tilfellene er godt over promillegrensen på 0,8 for å føre småbåt.

Uten riktig kort

Mannen er også dømt for å ha kjørt en bil han ikke hadde riktig førerkort for i september 2013. Det skjerpet straffen for fyllekjøringen.

Mannen må først i fengsel hvis han gjøre noe annet ulovlig i løpet av de neste to årene. Men boten må han betale uansett.