Dette er klart etter at hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel vedtok tirsdag prioriteringer for rassikringsmidlene i perioden 2018-2022.  Fylkesrådmannen hadde i sin innstilling ei prioriteringsliste på ti veistrekninger med et beregnet behov på til sammen 715 millioner kroner.

Hasvik prioritert

Helhetlig og strekningsvise utbedringer var sentrale moment i vedtaket.

Høyest prioritet fikk Hasvik, og med dette vil skredpunktene Flågan, Storbukta og Falkbergan sikres i perioden.

På fjerdeplass på prioriteringslisten fra Finnmark fylkeskommune ligger Sør-Varanger med snøskjerm ved Svartaksla-vannet.

Økende behov

Behovet for skredsikring i Finnmark er stadig økende og årlig tildeles Finnmark fylkeskommune ei statlig ramme til tiltak. I perioden 2014-2017 var denne ramma på 70 millioner kroner, om midlene videreføres, så antas prioritet en og to å bli gjennomført de neste fire år.  Det vil si, foruten Hasvik, strekninger i Berlevåg og Tana kommuner.

 - Vi ser et økt behov for rassikring i fylket og det vil ikke bli mindre - tvert imot. Det er nå viktig at vi jobber med å øke den statlige ramma til rassikring, sier hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken.

Nasjonal gruppe

Bakken er også nestleder i Nasjonal rassikringsgruppe.

 - Prioriteringslista som ble vedtatt i hovedutvalget legger føringer for perioden. Får vi økt ramme vil flere prosjekter gjennomføres, sier Bakken.

Vedtatt prioritering er som følger:

Pri.Fv.KommuneSkredpunktSkred-?faktorgruppeKostnad

(mill)Tiltak

1882HasvikFlåganMiddels7Snøskjerm og grøft

102StorbuktaMiddels20Støtteforebygning, grøft

FalkberganHøy8Sikring med nett og bolt

2890BerlevågSandfjordenHøy22Snøskjerm, støtteforebygning

SandfjordklubbenMiddels3Fanggrøft

KvalvikaMiddels5Fanggrøft og voll

Kvalvikeidet*Lav0Fanggrøft og voll

TanaRødbergetMiddels5Fanggjerde

3888LebesbyHopseidet ØstHøy15Voll, fanggrøft

4354Sør-VarangerSvartaksla-vannet 3Snøskjerm

5889MåsøyEiterfjordenMiddels13Fanggrøft, forlengelse av eksisterende skredvoll

   BakkfjorddalenMiddels11Utflytning av veg, støtteforebygninger, snøskjermer

6883AltaSkillefjordHøy6 Utvidelse Gazex

7241LebesbyDyfjordvegenMiddels3 Snøskjermer

8889MåsøySkipsbukta IMiddels15Utflytning av veg, støtteforebygninger

9882LoppaHamnbukt/StrandaMiddels96 Støtteforebygninger, snøskjerm, fangvoller

   BuktaMiddels28 Omlegging av veg

   LeirvikaMiddels28 Støtteforebygning

   SommarnesMiddels8 Varslingsanlegg

1019AltaStore Lerresfjord sørHøy264 Overbygg og fang- gjerde

   Store Lerresfjord nordHøy160Tunnel og overbygg

  • Kostnadsoverslaget til Kvalvika dekker også Kvalvikeidet