Fylkesutvalget i Finnmark vedtok enstemmig en uttalelse tirsdag om at en framtidig 110-sentral skal legges til Kirkenes. Utvalget krever at sentralen samlokaliseres med politiets operasjonssentral i byen, som en oppfølging av stortingets vedtak om at Finnmark skal være ett samlet politidistrikt med døgnbemannet sentral i Kirkenes.

– Fylkesutvalget aksepterer ikke en sammenslåing av 110-regionene for Finnmark og Troms med samlokalisert 110/112-sentral i Troms politidistrikt, heter det i uttalelsen.

– Fylkesutvalget mener dette vil svekke nærheten, beredskapen og sikkerheten i Finnmark.