- I dag er jeg en glad fylkesordfører. Vi har et resultat, og det er godt - veldig godt, sa Ragnhild Vassvik (Ap) på talerstolen i Vadsø onsdag.

Folkeavstemningen om Finnmark og Troms skal slå seg sammen, ble satt sammen av et protesterende Ap-styrt fylkesting. Den blåblå regjeringen hadde allerede bestemt seg, og det ble gjentatt at avstemningen ikke ville ha noe å si, men avstemningen gikk sin gang på nett og i stemmelokaler fra mandag til mandag den siste uka.

Det gikk som Vassvik hadde oppfordret til: Nesten ni av ti av de som stemte i Finnmark, stemte nei.

Litt over halvparten stemte

Det kom inn 34 860 stemmer totalt. Det er 58 prosent av de stemmeberettigede i Finnmark.

Av dem, var det 87 prosent som stemte nei til å slå sammen Troms og Finnmark. 12,3 prosent stemte ja, mens 0,7 prosent stemte blankt.

I Sør-Varanger var det 93 prosent av stemmerne som sa nei. 6,4 prosent sa ja, mens 0,6 prosent stemte blankt.

Nei-flertallet var overveldende blant de som stemte i de fleste kommunene. Alta var de som kom nærmest et ja, men også der ble det 66,9 prosent nei.

50,46 prosent

Fylkesordføreren slo samtidig fast at selv om alle som ikke stemte hadde stemt ja, hadde nei-siden hatt flertallet. Det har hun såvidt rett i. 87 prosent av 58 prosent vil si at 50,46 prosent av Finnmarks stemmeberettigede befolkning stemte nei til sammenslåingen.

- Vi har hatt mange skjær i sjøen. Mange har prøvd å delegitimere avstemningen. Finnmarkingene har blitt fortalt at det ikke har noen mening, og at dette er pengemisbruk, sa Vassvik på talerstolen.

Samtidig har Arbeiderpartiet brukt en del ressurser på å få nei-stemmene sine. Deriblant sendte de den nasjonale partilederen Jonas Gahr Støre rundt i Finnmark for å få opp stemningen.

Til statsministeren

Vassvik slår fast at hun nå skal bringe budskapet personlig til statsminister Erna Solberg.

- Jeg håper vi nå kan bidra til å snu avgjørelsen. Nå har Finnmark sagt sitt, sa fylkesordføreren.

I etterkant av opptellingen har 34 stemmer blitt tatt bort fra resultatet, da vedkommende som stemte har stemt både på papir og nett.

Støre: – Stortinget kan snu

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier folkeavstemningen i Finnmark viser et overveldende flertall mot tvangssammenslåing og fastslår at sammenslåingen er var et feilgrep.

– Det var et feilgrep å slå sammen de to nordligste fylkene med tvang. Med store avstander og den spesielle beliggenheten som Norges grenseområde i nordøst er det viktig å sikre Finnmarks posisjon og myndighet, sier Støre på sin Facebook-side.

– Arbeiderpartiet oppfordrer Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti til å omgjøre tvangsvedtaket. Hvis ett eller flere av partiene endrer syn, vil det være flertall for å beholde Finnmark som egen region, slik folk i Finnmark tydelig har sagt at de ønsker, legger han til.

Ett fylke fra 2020

I en nasjonal meningsmåling forrige uke svarte to av tre spurte at de mener Stortinget bør respektere resultatet av folkeavstemningen i Finnmark. Bare litt under to av ti – 19 prosent – mente at Stortinget ikke bør lytte til finnmarkingene.

Vedtaket om sammenslåing innebærer at Finnmark og Troms blir ett fylke fra 2020. Motstanden i landets nordligste fylke har imidlertid vært så stor at fylkestinget gikk til det uvanlige skritt å avholde en folkeavstemning i håp om å få omgjort det mange omtaler som et tvangsekteskap.

Senterpartiet har varslet et nytt lovforslag til Stortinget til høsten med sikte på å reversere sammenslåingen av de to fylkene.