Tirsdag hasteinnkalte Fylkesmannen i Finnmark kommunen til møte om situasjonen i barnevernet.

På bakgrunn av Sør-Varanger Avis sitt oppslag om forholdene i tjenesten sammen med varselet fra tidligere barnevernsleder, Irene Pleym Jakola i fjor, mente tilsynsmyndigheten det var nødvendig med en orientering om driften av tjenesten.

Kommunen ble derfor hasteinnkalt til et møte tirsdag ettermiddag.

Alvorlig

Det er tydelig at Fylkesmannen ser alvorlig på opplysningene som er kommet frem.

- Det er en alvorlig situasjon. Fylkesmannen er fortsatt bekymret for om kommunen klarer å levere lovpålagte tjenester, sier seksjonsleder hos Fylkesmannen i Finnmark, Linda Kråkenes.

https://portal.sva.no/webdesk/index.php?page=nyheter&sub=nyheter&do=endre&NyhetID=7324&fra=&#

I 2014 avdekket tilsynsmyndigheten en rekke forhold som ikke oppfylte Barnelovens krav. Siden da har Fylkesmannen hatt en oppfølging av kommunen angående lovbrudd i barnevern-tjenesten.

Vil ha svar

Nå ønsker tilsynsmyndigheter ytterligere redegjørelser om hvordan kommunen leverer sine barneverntjenester.

- Fylkesmannen vil ha en skriftlig redegjørelse på hvordan kommunen skal og vil levere forsvarlige tjenester i henhold til lovverket, sier hun.

Kråkenes understreker at tilsynsmyndigheten er i dialog med kommunen.

- Vi er i tett dialog med kommunen. Vi vil sende en ny skriftlig henvendelse, hvor vi krever tilbakemeldinger på en rekke av de problemstillingene som er reist, sier Kråkenes.

Godt møte

Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen bekrefter at kommunen har vært i møte med fylkesmannen.

https://portal.sva.no/webdesk/index.php?page=nyheter&sub=nyheter&do=endre&NyhetID=7324&fra=&#

- Kommunen hadde tirsdag et godt møte med fylkesmannen hvor det ble redegjort for status i barnevernthenesten og hvorda nkommunen løser oppgavene med redusert bemanning. Fylkesmannen vil fortsatte følge opp, støtte og hjelpe kommunen med å forbedre barneverntjenesten og lukke avvikene fra 2014.