Fylkesmannen i Finnmark har sett nærmere på barneverntjenesten i Sør-Varanger. 

De har vurdert barnevernets egen rapport fra første halvdel av 2017, og de viser «at barnevernet ikke driver i henhold til de krav lovverket stiller på flere områder, også i undersøkelsesaker og oppfølging av fosterhjem som kommunen opplyser å ha hatt fokus på siden januar 2017.»

De skriver i et brev til Sør-Varanger kommune at de forutsetter at kommunens administrative og politiske nivå er kjent med denne repporteringen.

Brevet er signert fylkeslege Eivind Merok og seksjonsleder for helse- og sosialavdelingen Linda Kråkenes hos Fylkesmannen i Finnmark.

Behandling under lupen

Fylkesmannen viser blant annet til at Sør-Varanger kommune har fått 64 nye undersøkelser. De har avsluttet 83 saker, og 66 av disse er henlagt.

De har overkredet fristen for behandling i 29 av 83 saker.

Fylkesmannen vil på grunn av det høye tallet av henleggelser nå ta stikkprøver i en del av sakene, for å se om behandlingen i sakene har vært forsvarlig.

Det er også mangler på oppfølging og evaluering av tiltaksplaner for barna som har dette, noe loven krever. 11 barn mangler også tiltaksplan.

Det mangler også tilsyn og oppfølging for barn i fosterhjem i Sør-Varanger kommune.

Lovbrudd på flere områder

Rapporten konkluderer med lovbrudd på flere viktige områder, også på områder som kommunen selv har sagt at de skulle fokusere på: Nemlig undersøkelser og oppfølging av fosterbarn. Det er et stort antall barn som ikke mottar de tjenestene som de har krav på, og som kommunen har plikt til å gi.

«Vi vurderer at det er en høy risiko for at barn ikke får forsvarlige tjenester», skriver Fylkesmannen.

Videre:

«Vi forventer at rapporten har vært gjenstand for behandling i kommunen og at det er besluttet iverksetting av tiltak, forlenging av midlertidige tiltak».

Sør-Varanger kommune har frist til 15. desember med å rydde opp i disse sakene, og å gi en tilbakemelding til Fylkesmannen i Finnmark.

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Arnulf Ingerøyen, har foreløpig ikke svart på henvendelser fra Sør-Varanger avis.