Det er satt av 23,5 millioner kroner på årets budsjett for å utvide og bygge om i tredje etasje på Amfi senter. Kirkenes Legesenter har ventet på en utvidelse av sitt areal i fire år. Denne uka ble det bom stopp.

Alt eller ingenting

Planen var å bygge ut med 487 kvadratmeter, men ifølge leder for teknisk drift Ivar Kaski, er det bare mulig å bygge ut rundt 400 kvadratmeter.

- Fundamentet mot Storgata holder ikke for hele utbyggingen, sier han.

Og når de ikke kan bygge ut hele arealet de trenger ser de ikke nytten av å bygge det som går an heller. Da vil Sør-Varanger kommune heller se hele saken på nytt.

- Vi hadde et møte i dag onsdag, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

- Der bestemte vi at vi må tenke helt nytt. Kanskje det ikke blir en utvidelse i det hele tatt.

Hvem skal ut

I dag huser lokalene i tredje etasje Helsestasjon, psykiatritjeneste og ergo- og fysioterapitjeneste foruten legesenteret.

Hvis det ikke blir utbygging, og legesenteret fortsatt skal være her, betyr det at noen må ut. Noen må flytte. Blir det ikke utbygging på senteret kan andre alternativer være å bygge nytt et annet sted eller bygge om andre kommunale bygg. Det er det Sør-Varanger kommune nå må finne ut av. Uansett blir det en ny planleggingsfase og det er ikke lett å se en løsning inneværende år.

Imens fortsetter trangboddheten på Kirkenes legesenter.

Lege i manko

Styreleder for legesenteret, lege Wenche B. Karlsen, sendte nylig et brev til rådmann Bordi Øvergaard, der hun understreker at det er behov for en snarlig utvidelse. Hun uttrykker bekymring for at hele prosessen blir forsinket.

- Dette har hastet lenge, sier Karlsen etter at beslutningen om stans kom onsdag.

- Vi har ikke tid til å vente i fire nye år.

Karlsen sier at stansen ikke går ut over liv og helse, men legene må fortsette med sine dårlige arbeidsforhold.

- Og vi får ikke lyst ut den siste legehjemmelen.

Det betyr at Sør-Varanger har en fastlege mindre enn kommunen kunne hatt.