Dette ble utfallet da Utvalg for plan og samferdsel skulle komme med sin innstilling til behandling av kommunedelplan for Tømmerneset. Nå frykter utvalgsleder Kurt Wikan at Norterminals prosjekt på Gamneset ikke blir noe av.

Må gjennom

Jacob B. Stolt Nielsen, har signalisert at han er nødt til å få gjennom sin tillatelse i kommunestyremøtet 17. juni. Planen må imidlertid gjennom Utvalg for plan og samferdsel før den kan behandles der. Dermed ser det ut til at planen ikke kommer til kommunestyret før i august.

– Flertallet gikk inn for å vente på vegvesenets Konseptutvalgsutredning (KVU). Selv mente jeg at vi burde behandle denne saken slik at Norterminal kunne komme i gang med byggingen sin. Det er synd at det ble slik, sier Wikan som frykter at terminalen nå forsvinner i løse lufta.

– Vi vet jo ikke enda. Det kan jo hende at de tåler en utsettelse, men jeg frykter det verste, sier han.

Uten innsigelser

Da saken havnet på utvalgets bord fredag formiddag lå det to forslag til innstilling fra rådmann.

Det ene gikk ut på at alle planer, untatt Norterminal, skulle legges i bero til vegvesenet var ferdig med sitt KVU-arbeid. Dermed kunne man ha fått fortgang i Norterminals planer som ikke ikke inneholder innsigelser.

Det andre gikk ut på det samme, pluss at kommunen selv skulle gå i mekling på de innsigelsene som finnes knyttet til Tømmernes.