Holand mener det bør etableres 30 kilometers fartsgrense på E6 over moloen.

- Ihvertfall må dette gjelde vinterstid. Svært mange gående krysser i dag E6 for å komme til Sparelandsiden og over til gangveien over moloen. Du kan tydelig se flere tråkk over brøytekanten, sier Holand, som bor i Bøkfjordveien.

Gang på gang er saken tatt opp, uten at noe skjer.

Brøyting

For å komme til gangveien må man ifølge Holand forsere en brøytekant som nå nærmer seg en meter.

- Og mens du forserer denne kanten, suser det biler bak deg i 50 kilometer i timen. En dag glir jeg og hva da, spør Holand.

Som en midlertidig løsning spør Holand og de gående om det ved brøyting av gangveien over moloen kan brøytes en åpning mot krysset ved Fyllingsveien.

Sist Sør-Varanger Avis skrev om problemene for gående ved moloen var i 2013.

- Jeg fikk mye positiv respons den gang, men det er ikke blitt noe bedre, sier Holand, som nå sender en ny forespørsel til Ivar Kaski og Sør-Varanger kommunes Trafikksikerhetsutvalg.

Enhetsleder Ivar Kaski ved Sør-Varanger kommunes tekniske drift har sendt saken til Statens vegvesen.

- Det er de som eier moloen, så dette er deres ansvar. Vi skal legge saken fram for Trafikksikkerhetsutvalget, men først må vi få vegvesenets syn på det som tas opp og foreslås. Siden det er vegvesenet som eier veien, kan ikke kommunen gjøre tiltak her. Kommunen og Trafikksikkerhetsutvalget kan ha en påvirkningsmulighet, men kan ikke bestemme at tiltak skal utføres på E6, sier Kaski.

Nytt for vegvesenet

Statens vegvesen har fått saken på bordet, men saken om trafikksikkerhet og gangvei er nytt for dem.

- Vi trenger nok litt tid på å finne mer ut av denne saken, sier Bjørn Erik Thorsen ved Statens vegvesen i Vadsø.