En kvinne i Sør-Varanger sto forrige uke tiltalt i Øst-Finnmark tingrett for å ha mishandlet barnet sitt.
Ifølge tiltalen var kvinnen anklaget for å ha utøvd vold mot barnet flere ganger i løpet av en periode på ett år, ved å blant annet ha slått barnet med en metallstang, kastet sko og lugget barnet.
Barnet selv hadde forklart at kvinnen slo med en hvit hard gjenstand som hun fant utendørs, og at barnet ble slått flere ganger.

Konfliktsituasjoner

Retten frifant imidlertid kvinnen. De var i tvil om at barnet snakket sant, blant annet takket være forklaring fra andre vitner.
Det hadde vært flere konfliktsituasjoner i hjemmet, der kvinnen forklarte at hun ble nødt til å holde barnet fast da barnet blant annet truet med å knuse en TV.
Noen merker på barnets kropp ble forklart med tidligere medisinsk behandling, noe retten fant troverdig.
«Utover (dette) er det ingen opplysninger i saken som tilsier at noen har observert merker på fornærmedes kropp eller øvrige skader», står det i rettspapirene.

Slapp erstatning

Bistandsadvokaten la ned påstand om at kvinnen måtte betale opp til 60 000 kroner.
Den erstatningen kunne kommet på banen til tross for at den tiltalte kvinnen ble frifunnet, «dersom det foreligger en tilstrekkelig klar og kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at hun har begått de handlinger hun er tiltalt for.»
Men det ble ikke erstatning heller:
«Ut fra de vitner og bevis som er ført i saken finner ikke retten at det foreligger en tilstrekkelig klar og kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at tiltalte har utøvd vold mot fornærmede,» står det i rettspapirene.