Fiskere fra Finnmark rundt møtte Norway Shrimp og innhyrte forskere i Kimek-bygget. Det er kjent at Bugøynes-baserte Norway Shrimp, som er tilknyttet Norway King Crab, er i gang med et treårig prosjekt om å selge levende og ferske reker. Nå er forberedelsene i gang for neste fase i prosjektet: Testfisking av reker i teiner i flere av finnmarksfjordene.

- 1000 teiner fordeles på fiskerne fra oktober til januar. Spørsmålene er om rekene finnes, og om de går i teinene nok til at fisket er interessant for både oss og fiskerne, forteller Norway Shrimps leder Svein Ruud.

Optimistiske fiskere

Det 35,9 millioner kroner store prosjektet er støttet av Innovasjon Norge, Skattefunn, Regionalt forskningsfond, og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Men å få fiskerne med på å teste fisket er minst like viktig for Norway Shrimp. Heldigvis er fiskerne positive.

Jo Inge Hesjevik fra Lakselv demonstrerte hvordan man setter sammen ei reketeine foran de andre fiskerne og Norway Shrimp-representantene. Han er en av de tre fiskerne som har testet reketeiner fra starten i februar, og han har store forventninger til rekefisket. Det kan bli en god ekstrainntekt for fiskerne.

- Jeg vet at det er lite fisk inne i mange av fjordene, og da blir det mye skalldyr. Det er en uutnyttet ressurs så langt. Et nytt fiskeri, ikke bare en ny metode med teinene, slår han fast.

Teinefisket er mer skånsomt for havbunnen enn trålerfiske og slipper småreker igjennom, ifølge Wenche Larsen, en av forskerne fra Mørefisk som er innhyrt av Norway Shrimp. Dette åpner opp flere områder der det ikke er gjort noe særlig med forsøk ennå.

Hele Finnmark

De tre fiskerne er nå blitt til ni, som skal prøve seg med teiner rundt om langs finnmarkskysten.

Johnny Aslaksen fra Hammerfest er en av nykommerne. Han ser også gode muligheter i rekefisket, og kommer blant annet til å prøve seg frem i Laksefjorden.

- Dette er spennende for alle sammen. Det styrker fiskeryrket: Om det lykkes å få i gang kommersielt fiske, har fiskerne flere muligheter, sier han.

Svein Ruud trekker fram at de som allerede driver med krabbefiske også kan ta med seg reketeiner, i mange av de samme områdene.

- Vil det bli mye ekstraarbeid å også drive med rekefiske?

- Det vil det sikkert bli. Vi må ta hensyn til været, og alle teinene vi setter ut må røktes akkurat som krabbeteinene, sier Aslaksen.

- Men om det blir kommersielt rekefiske, kan vi vurdere hvor mye krabbe vi skal fiske i forhold til reke.

Krabbeplager

En av utfordringene som fiskerne må prøve å finne ut av, er å hindre kongekrabbene fra å klatre på teinene og spise agnposene. Teinene har plater som skal hindre krabber å klatre opp på dem, men de er beregnet på snøkrabber og andre mindre sorter. En fullvoksen kongekrabbe er mer enn stor nok til å komme seg over det hinderet.

- Da må vi tenke på andre tekniske løsninger, sier Hesjevik.

Dermed er det en del forberedelser å ta seg av. Det skal blant annet filmes på havbunnen, og man skal prøve å finne ut hvor rekene beveger seg til forskjellige tider.

Kanadisk erfaring

Enda en grunn til at Ruud og kompani er optimistiske, er suksessen kanadierne har hatt med rekefiske. Firmaet i Bugøynes gjør nytte av erfaringen kanadierne har hatt igjennom 15-17 år siden de startet.

Det treårige prosjektet kan ende opp med å avsluttes etter første omgang med prøvefisking, om de ikke får reker. Men Ruud og forskerne har tro på at det blir mer enn nok.

- Utfordringen kommer om det er akkurat i grenseland. Da må vi se på hva som må justeres for at det skal bli lønnsomt, sier han.

Større enn kongekrabben

Norway Shrimp AS er fra før av godt i gang med salg av frosne og kokte reker. Så prosjektet er ikke vinn eller forsvinn for dem. Men det levende rekemarkedet kan bli større enn kongekrabbene, i aller beste fall.

- Det er nok mer reke enn kongekrabbe i finnmarksfjordene, og vi kan få samme prispunkt som på kongekrabben, mener daglig leder Svein Ruud.

- Vi tar sikte på rå og levende reker. Da går det ut til dyr sushi og sashimi, ikke billige frosne femkilosposer. Sushi og sashimireke er i dag hundre prosent varmtvannsreke, og den smaker ingenting. Drømmen er å komme inn med en stor kaldvannsreke i det domenet, med bedre smak og miljøvennlig fangst, sier han.

Ruud sier at det er kunder som har testet levende reker fra dem allerede, og som har meldt interesse. Men han vil ikke gå ut i media med noen navn ennå, i tilfelle det ikke blir noe av.

På ryggen

Norway Shrimp-lederen ser for seg å sende reker til mange av de samme kundene som allerede tar imot kongekrabbe fra Norway King Crab. Da kan de transporteres sammen - og det må de nesten i begynnelsen.

- Vi er nødt til å legge dette på ryggen av krabbetransporten i begynnelsen, slår Ruud fast.

Det gjelder også transporten innad i Finnmark: Prøvefiskerne er spredt ut over flere fjorder i Øst- og Vest-Finnmark. De levende rekene skal fraktes derfra og inn til bedriftens anlegg på Bugøynes. Ruud forteller at de kopler den levende reketransporten tett til kongekrabben som de allerede kjører inn til anlegget.