I avslagsbrevet vises det til at familien havner innenfor skyssgrensa på fire kilometer fra skolen.
– Det må gå an å se an forholdene, sier de.

Usikkert

Hun peker på at man ofte er veldig utsatt for vær og vind, samt mange usikre isforhold i området om vinteren.
– En gang brukte tredjeklassingen vår en og en halv time på vei hjem. Dette er langt å gå for en tredjeklassing og det er mørkt, øde og aldeles ikke sikkert om vinteren, sier de oppgitt. Michelsen forteller samtidig at barna bor 50 prosent av tiden på Prestøya og at de der har fått innvilget skoleskyss.
– Det ble vel i sin tid gitt grunnet farlig skolevei, men det er jo faktisk nærmere enn der vi bor på Skytterhusfjellet, poengterer Michelsen som er stemor til barna Synnøve og Sivert. Hun mener det er verdt å merke seg at Skytterhusfjellet er boligsatsningområde for kommunen.
– Man ønsker få barnefamilier hit, det gjør man ikke når man vet at ungene ikke får skyss på en så lang og uoversiktlig skolevei, sier hun.

Særskilt

Samferdselssjef, Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune forteller at dersom man søker på ordinært grunnlag, så er det kilometerregelen man går ut i fra.
Han forklarer videre at man innen fristen kan søke på særskilt grunnlag og at det da er kommunen som må ta stilling til saken, samt dekke dette økonomisk.
– Men fristen er vel gått ut nå?
– Ja. Men man kan klage på vedtaket. Vi behandler alle slike saker individuelt, forteller han.

Savner info

– Man burde kunne få bedre informasjon på forhånd. Det føles unødvendig å måtte klage og det skaper jo bare mer byråkrati for fylkeskommunen også, poengterer Sagen når vi treffer ham og de to barna etter skoletid torsdag ettermiddag. Synnøve, som går i tredjeklasse har heller ikke lov til å sykle til skolen. Det får man ikke før rundt femteklasse. For Sivert som går i sjette er det imidlertid ikke noe problem.
– Vi tenker mest nå som det går mot høst og vinter. Det er ofte veldig forblåst og ofte dårlig belysning. Det er heller ikke sikkert at brøytebilen har rukket å brøytet her om morgenen og det hender ofte at veien fyker igjen. Dessuten er det ofte usikker is på Førstevann hvis barna skulle havne utpå der, poengterer Sagen som legger til at han er klart for at barna skal bevege seg.

Likt

Samferdselsjefen legger samtidig til at regelverket for skoleskyss er lagt opp nesten som resten av landet.
– Det skal være likt for alle, men vi har faktisk fremdeles et noe «rundere» system enn sørpå. Det gjelder videregående elever her som også får skoleskyss innenfor fire kilometer i stedet for seks kilometer som er vanlig andre steder.

40 særskilte søknader
Kommunalsjef, Marit Hiim Haugseth bekrefter at kommunen i flere tilfeller, betaler skoleskyss. For dette skoleåret er det kommet inn rundt 40 søknader på særskilt grunnlag. Herunder trafikkfarlig skolevei.
– Alle søker via fylkeskommunen, men de særskilte søknadene behandles administrativt av kommunen. Samtidig er trafikksikkerhetsutvalget med på å legge premissene på hva som anses som trafikkfarlig, forklarer hun.